Podniesienie świadomości ekologicznej u pracowników branży turystycznej to główny cel projektu szkoleniowo-doradczego realizowanego przez ECORYS Polska.

Dla kogo

  • jeżeli jesteś właścicielem lub pracownikiem przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej
  • chcesz aby społeczeństwo kojarzyło Twoją firmę jako przyjazną środowisku
  • chcesz nabyć lub zwiększyć swoją wiedzę na temat ekomarketing

TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

Korzyści z udziału w projekcie
-każde zakwalifikowane przedsiębiorstwo otrzyma Indywidualny Plan Wdrożenia Rozwiązań Prośrodowiskowych – plan ten, jeśli zostanie wdrożony, pozwoli na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa (koszty ogrzewania, zużycia prądu, wody itd.),
-każdy zakwalifikowany pracownik będzie miał możliwość uczestniczenia w cyklu szkoleń z zakresu m.in.:

•    Budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy
•    Zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie
•    Ekomarketingu
•    Zielonych zamówień
•    Rozwiązań ekologicznych i korzyści płynących z ich stosowania
•    Zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii

-szkolenia będą odbywać się w obiektach, w których już zastosowano rozwiązania proekologiczne
-szkolenia zostaną poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych, która zostanie przeprowadzona przez doradcę w siedzibie przedsiębiorstwa
-udział w Projekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez podniesienie poziomu umiejętności wykorzystywania czynnika ekologicznego w budowie jego wartości.

Harmonogram realizacji działań
Rekrutacja – 1.04.2014 – 31.10.2014
Analiza potrzeb szkoleniowych - 1.04.2014 – 31.10.2014
Szkolenia - 1.10.2014 – 30.04.2015
Opracowanie Planu Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych – do 30.04.2015


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY Nie wymagamy wkładu własnego od przedsiębiorstwa.

Szczegóły Projektu znajdują się na stronie internetowej  www.ekologicznaturystyka.pl

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy pod telefonem: 22 33 94 518,

adresem mailowym: biuro@ekologicznaturystyka.pl,  katarzyna.grab@ecorys.pl

bądź za pośrednictwem strony internetowej http://ekologicznaturystyka.pl/sites/formularz-zgloszeniowy,10

ZAPRASZAMY!
Katarzyna Grab
www.ekologicznaturystyka.pl