Zwieńczenie wakacyjnego sezonu turystycznego oraz okazja do podsumowania działań warmińsko-mazurskiej branży turystycznej. Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki  odbyły się w  Giżycku.

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki obfitowały w atrakcje zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających region turystów. W bogatym programie można było między innymi bezpłatnie zwiedzić Giżycko z przewodnikiem, poznać mury  XIX-wiecznej fortyfikacji -Twierdza Boyen, zobaczyć pokazy sportów lodowych, windsurfingu, kitesurfingu i wakeboardu czy wziąć udział w żywej lekcji historii przy zabytkowym moście obrotowym.

Odbywające się każdego roku pod koniec września obchody to sposobność do spotkania się szerokiego grona środowiska turystycznego z Warmii i Mazur. Podczas tegorocznych uroczystości odbyła się również konferencja z udziałem Przedstawiciela Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  Starosty Giżyckiego, Burmistrza  Giżycka oraz Wójta Gminy Giżycko. Wykład przewodni "Turystyka i rozwój społeczności" poprowadził giżycczanin dr hab. Wojciech Łukowski, politolog i socjolog, profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, podczas spotkania zaprezentowany został powiat giżycki "Turystyka w Powiecie Giżyckim. Założenia do strategii Powiaty 2020" oraz Klaster Turystyczny Mazury pod hasłem "Rozwój poprzez konsolidacje".

Wojewódzki Obchody Dni Turystyki to również okazja do uhonorowania osób zasłużonych dla turystyki i wręczenia regionalnych wyróżnień. 

Medal z wizerunkiem sokoła wędrownego o rozpostartych skrzydłach zawieszony na jedwabnej wstążce z metalową listewką , na której znajduję się stylizowany wizerunek kompasu trafił  w ręce Roberta Wróbla. Kierownik Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” został wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki "Za zasługi dla turystyki".

- Jest to przede wszystkim wyróżnienie dla pracowników Informacji Turystycznej w Mrągowie oraz podkreślenie roli inicjatyw podejmowanych przez nas w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na rzecz rozwoju turystyki w regionie – powiedział Robert Wróbel.

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Dnia Turystyki odbyły się w piątek 19 września w Giżycku.