O pomyśle powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Wielkich Jezior Mazurskich, a także o współpracy sektora publicznego i społecznego na rzecz dobra mieszkańców będą rozmawiali uczestnicy spotkania informacyjnego projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich", które odbędzie się w poniedziałek 27 października 2014r. o godz. 15 w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Piotra Sobczyńskiego 1 w Mrągowie.

Program spotkania:

·Powitanie zaproszonych gości: Bogdan Kurta Starosta Mrągowski

·Projekt  "Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich": Izabela Liedtke – przewodnicząca zarządu Fundacji Cultura CiviCa, Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko

·Rola dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym i regionalnym w kształtowaniu polityk publicznych: Monika Falej – prawniczka, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, pomysłodawczyni Forum Pełnomocników ds. NGO

·Umocowania prawne ciał konsultacyjno-doradczych, w tym rad działalności pożytku publicznego jako przykładu udziału przedstawicieli sektora NGO w tych ciałach: Monika Falej – prawniczka, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, pomysłodawczyni Forum Pełnomocników ds. NGO

W kontekście zatwierdzanej właśnie przez kolejne rady powiatów w Mrągowie, Giżycku, Piszu i Węgorzewie „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014 – 2022 oraz przyszłej perspektywy finansowania ze środków Unii Europejskiej 2014-2020 powstał pomysł podjęcia próby powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Wielkich Jezior Mazurskich.

Czy z punktu widzenia obecnie obowiązujących umocowań prawnych jest możliwe powołanie takiego ciała konsultacyjno-doradczego?

Na te pytanie, między innymi, postaramy się znaleźć odpowiedź podczas spotkania informacyjnego.

Jednocześnie pragniemy zaprosić Państwa do udziału w naszym projekcie "Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich". Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie i noclegi oraz zwrot kosztów dojazdu. Więcej informacji na stronach: http://ngomazury.pl/organizacja/culturacivica/aktualnosci

Realizatorzy projektu:

Osoba do kontaktu: Izabela Liedtke – 600 275 255

Pobierz zaproszenie