Olsztyński zespół kameralny Pro Musica Antiqua wystąpi w najbliższą sobotę w murach zabytkowego ratusza w Mrągowie. Hybrydowe wydarzenie łączy w sobie oprócz koncertu, wykład o Mazurskich Zielnikach oraz interaktywny warsztat pt. "Ogrody dla Natury" dotyczący dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz bioróżnorodności Warmii i Mazur.

INSTYTUT HORTITERAPII

W Polsce hortiterapia jest nową dziedziną coraz częściej uznawaną przez ośrodki medyczne formą terapii i rehabilitacji, zajęcia ogrodnicze włączane są do programów ośrodków dysponujących zapleczem ogrodniczym, takich jak domy opieki społecznej, szpitale psychiatryczne, ośrodki odwykowe, warsztaty terapii zajęciowej. Aktywnie w obszarach hortiterapii działa Instytut Hortiterapii, który ma swoją siedzibę na  Mazurach, od prawie 10 lat  realizuj programy rehabilitacji oparte na hortiterapii adresowane do 4 pokoleń. Instytut Hortiterapii (IH) wyrósł na gruncie programów animacji społecznej jasno definiuje cel. Działalność IH opiera się na realizacji edukacji na rzecz poszerzenia świadomości ekologicznej, społecznej i zawodowej oraz inicjatyw w zakresie edukacji nieformalnej i rozwojowej.IH stosuje hortiterapię jako pracę fizyczną w terapii osobowości i resocjalizacji. Terapia ta polega na m.in. wspólnym urządzaniu ogrodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych np. psychiczne, które uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin. Wpływa to pozytywnie na ich samopoczucie i proces rehabilitacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych pojedynczo lub w grupach, pozostając w kontakcie z przyrodą stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem. W naszych zajęciach w ogrodzie zastosowaliśmy także florystykę używając jej jako metody artystycznego kontaktu z rośliną.

Nauka przez kontakt z światem roślin w każdej formie o wymiarze „ zielonej terapii” prowadzi ku poznaniu wartości piękna przyrody. W programach IH poczesne miejsce zajmuje potrzeba ochrony zasobów dóbr kultury regionu i popularyzacja wartości etnograficznych. Stymulacja uczestników zajęć do głębokiego przeżywania przyrody jako siły o podstawowym znaczeniu w zdrowym życiu i prawidłowym zrównoważonym rozwoju, z zachowaniem zasad prawidłowego żywienia człowieka. IH stosuje metody hortiterapii jako novum w rehabilitacji opierając się na zasobach kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa.