Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach zaprasza do udziału w konkursie na opowiadanie pt. "Mój sąsiad". Prace należy przesyłać do 12 grudnia. Zachęcamy!