Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach ogłasza konkurs plastyczny MAZURSKI PEJZAŻ JESIENNY. Prace nalezy przesyłać do dnia 5 grudnia.