Krajobrazy Warmii i Mazur można oglądać  przez trzy najbliższe dni w Gościńcu Molo w Mrągowie. Wystawa przedstawia dziecictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Autorem ekspozycji jest Stanisław Czachorowski.

Wystawa będzie w ekspozycji w Gościńcu Molo ul. Jeziora 1 B; Mrągowo, Zapraszamy na trzy wyjątkowe dni od 6.10 - 9.10 . W głównej izbie mazurskiej, gdzie Gospodarz wyrychtował uchę - wyśmienitą zupę rybną (na hasło horti festiwal specjalna promocja), autor wystawy Stanisław Czachorowski, komisarz wystawy Zofia Wojciechowska.

Autor: "Urodziłem się w 1963 roku w Lidzbarku Warmińskim. Jestem Warmiakiem o mazowiecko-wileńskich korzeniach. Pracuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na stanowisku profesora UWM w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Jestem urodzonym optymistą i idealistą, ciekawym otaczającego świata. Kiedyś pisałem wiersze, rysowałem i malowałem. Teraz przeżywam intelektualną przygodę poznawania tajników życia wspólnie ze studentami, doktorantami i przyrodnikami-amatorami. Mistrz i uczeń dziwią się razem. Zawsze raźniej cieszyć się życiem i pięknem otaczającego nas świata z kimś jeszcze. Zapraszam i Ciebie!"

Wystawa, której autorem jest prof. Stanisław Czachorowski przedstawia tylko wybrane fragmenty bogactwa bioróżnorodności mazurskiej i warmińskiej ziemi. Przygotowana na Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki trafiła do  Mrągowa.

Autor o wystawie mówi tak:" Chciałem, żeby wystawa podróżowała po regionie. I na razie się to udaje. Jest w Mrągowie. Ale nie są to zwykłe zdjęcia. Jest to interaktywna wystawa. Wystarczy mieć mobilny internet, by korzystając z kodów QR i własnego smartfona czy tabletu, zobaczyć więcej. To przykład wdrażania małych innowacji. Pod koniec września byłem w Mrągowie na pierwszym Horti Festiwalu, i była tam już moja wystawa. Ale okazuje się, że na tym się nie skończy. Bo będzie wystawa w Gocińcu Molo, a potem 18 października br. będzie towarzyszyła koncertowi zespołu Pro Musica Antiqua. Mam nadzieję, że pojedzie także w inne miejsca naszego regionu."


Komisarz wystawy Zofia Wojciechowska
kontak: hortiterapia.mragowo@gmail.com tel. 518 921 104

Źródło: Zofia Wojciechowska