O Żydach na Warmii i Mazurach będą dyskutowali uczestnicy "Sorkwickich Rozmów". Kolejna już z tego cyklu konferencja odbędzie się w ostatni piątek listopada (28.11.2014r.) o godz.17.00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Sorkwitach.

Aspekty kulturowe oraz społeczne ludności żydowskiej zamieszkującej w przeszłości na terenach Warmii i Mazur zaprezentuje gość konferencji prof. dr UWM w Olsztynie Krzysztof Szatrawski. W trakcie spotkania zostaną przybliżone również działania edukacyjne Magdaleny Lewkowicz. Nauczycielka z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie podejmuje inicjatywy związane z propagowaniem dawnej kultury żydowskiej na naszych terenach. Po konferencji odbędzie się spotkanie w Domu Młodzieżowym parafii, gdzie będzie można obejrzeć między innymi wystawę tematyczną przygotowaną przez młodzież z ZS nr2 pod tytułem "Ocalić od zapomnienia". Gospodarzami spotkania będą Pastor Fryderyk Tegler (Niemcy) i Pastor Krzysztof Mutschmann (Sorkwity).