"Modern Heritage – współczesne badania i analizy zabytkowego krajobrazu Warmii i Mazur” to tytuł wystawy, która niebawem zagości w mrągowskim ratuszu.

Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, Burmistrz Miasta Mrągowo, Wójt Gminy Mrągowo oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają 11 i 12 grudnia 2014 roku na konferencję pt. „Modern Heritage – współczesne badania i analizy zabytkowego krajobrazu Warmii i Mazur”. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pt. „Z powietrza i spod ziemi – współczesna archeologia Pojezierza Mrągowskiego.”

Rozpoczęcie konferencji – 11 grudnia, godz. 11:00; Sala konferencyjna, Ratusz Miejski w Mrągowie, ul. Ratuszowa 5.

Otwarcie wystawy – 11 grudnia, godz. 18:00; Wartownia Bośniacka, Muzeum w Mrągowie, ul. Ratuszowa 5

 

 

*    *    *


Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, władz samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, oświaty oraz mediów wokół najważniejszych zagadnień związanych z badaniami i studiami nad dziedzictwem kulturowym. Celem przewodnim jest prezentacja na przykładzie konkretnych stanowisk, znalezisk oraz źródeł z obszaru Warmii i Mazur, najnowszych metod badawczych, osiągnięć technologicznych, nowoczesnej promocji i edukacji oraz aktualnych problemów związanych z ochroną zabytków. W związku ze zróżnicowaną problematyką proponujemy trzy bloki tematyczne: badania archeologiczne i studia historyczne; analizy specjalistyczne i badania uzupełniające; ochrona i dokumentacja zabytków - metodyka, prawo, edukacja

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad będzie otwarcie wystawy „Z powietrza i spod ziemi – współczesna archeologia Pojezierza Mrągowskiego” prezentującej wyniki projektów realizowanych przez Fundację w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*    *    *