Los drogi krajowej nr 16 w naszych rękach! Wyślij maila do Pani Minister!

W związku z wycofaniem się Rządu z ustaleń zawartych w Kontrakcie Terytorialnym, w którym odcinek DK 16 Borki Wlk-Mrągowo miał być zrealizowany do 2018 r., prosimy o wsparcie inicjatywy przywrócenia drogi krajowej nr 16 do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023”.

Inicjator akcji,  Warmińsko-Mazurski Klubu Biznesu, prosi o wsparcie inicjatywy poprzez rozpowszechnieni prośby o przesłanie do Pani Marii Wasiak (Minister Infrastruktury i Rozwoju) podpisanego imiennie maila o proponowanej przez Gazetę Olsztyńską treści:

Sz. P.
Maria Wasiak

Minister Infrastruktury i Rozwoju

W związku z ogłoszonym 22 grudnia 2014 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektem dokumentu „Program Budowy Dog Krajowych na lata 2014-2023” i trwającymi konsultacjami społecznymi dokumentu, ja, jako mieszkaniec Warmii i Mazur, żądam uwzględnienia w tym programie kluczowej dla województwa warmińsko-mazurskiego arterii komunikacyjnej, jaką jest droga krajowa nr 16.
Modernizacja drogi nr 16 została zapisana w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zatwierdziła w ubiegłym roku Rada Ministrów. Domagamy się realizacji tego, co rząd już nam obiecał.

Z poważaniem
(imię i nazwisko)

Treść maila z podpisem nalezy wysłać do ministerstwa infrastruktury i rozwoju na e-mail: KONSULTACJEPBDK@MIR.GOV.PL.

Ważne, aby zrobić to jak najszybciej, bo konsultacje trwają tylko do 30 stycznia. Im więcej e-maili, tym większa szansa, że nasza szesnastka zostanie zauważona.

Formularz jest dostępny także na stronie ministerstwa...

Burmistrz Mrągowa, sprawująca funkcję  Prezesa Stowarzyszenia „Szesnastka”  w imieniu partnerów stowarzyszenia złożyła już oficjalny protest Kierowany do Premier, Wicepremiera Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Wojewody i Marszalka Województwa Warmińsko Mazurskiego (kliknij po więcej informacji)

Zachęcamy gorąco do włączenia się w inicjatywę!