Sprawozdanie  z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w 2014 r.

Dofinansowane projekty:
W 2014 r. zrealizowano następujące zadania, dofinansowane ze środków zewnętrznych:
Zadanie: Sport zmienia Mrągowo - przewodnik turystyki aktywnej – dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Mrągowo w formie grantu w wysokości 2000,00 zł
W ramach zadania został przygotowany i wydany bezpłatny informator turystyki aktywnej oraz zorganizowana została impreza rowerowa „Miejska jazda”.
Realizacja: sierpień – wrzesień 2014
Budżet zadania: 2 500,00 zł

Zadanie: Kształtowanie przestrzeni turystycznej, tytuł zadania: Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych; dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 21 289,06 zł. Celem zadania było połączenie szlaków rowerowych na Mazurach w jeden spójny system szlaków wzajemnie się uzupełniających oraz przygotowanie wydawnictwa „Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych”.
Realizacja: luty - grudzień 2014 r.
Budżet projektu: 34 721,00 zł

Zadanie: Opracowanie graficzne i tłumaczenie tekstu do albumu fotograficznego „Mrągowo w objęciach przyrody” – dofinansowane ze środków Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, kwota 1500,00 zł. W ramach zadania został opracowany album pod względem graficznym przez pana P.Dondajewskiego. Autorem zdjęć jest pan Mirosław Kleczkowski. Wykonanie projektu graficznego jest przyczynkiem do poszukiwania sponsorów druku wśród lokalnych podmiotów gospodarczych.
Realizacja zadania: luty – sierpień 2014 r.
Budżet projektu:1 500,00 zł

Działalność wydawnicza
a)  Katalog ofert turystycznych Mazury, wersja rosyjska
b)  Plan Mrągowa (wersja polska i niemiecka)
c)  Informator turystyczny Ziemi Mrągowskiej 
d) Mazurska Karta Turystyczna (upoważniająca do uzyskania rabatu przy zwiedzaniu,        korzystaniu z atrakcji turystycznych, usług noclegowych i gastronomicznych Ziemi Mrągowskiej) 
e)  Ulotka promująca Mazurską Kartę Turystyczną
f)   Przewodnik kulinarny Ziemi Mrągowskiej 
g)  Sport zmienia Mrągowo – przewodnik turystyki aktywnej
h)  Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych (wersja polska i niemiecka)
i)   Ulotki promujące stronę www.it.mragowo.pl, www.konferencjemazury.com
j)   Kalendarz ścienny na 2015 r.

Promocja na targach turystycznych i stoiskach:
Atrakcje turystyczne z bazą noclegową promowane były na stoisku regionalnym Warmii i Mazur. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną udało się zminimalizować koszty udziału w tak kosztownych przedsięwzięciach jak udział w imprezach targowych, zwłaszcza zagranicznych.
a) Ferien- Messe w Wiedniu (16-19 stycznia)
b) Targi TT Warsaw (28 - 29 listopada), premiera stoiska wystawienniczego Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO, promującego projekt „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”,
c) stoisko promocyjne podczas Dnia Ziemi w Mrągowie – 09 maja,
d) prezentacja walorów turystycznych na stoisku podczas Majówki na pl. UE w Mrągowie - 01 maja,
e) prezentacja walorów turystycznych na stoisku podczas Dni Mrągowa -  06  lipca,
f) stoisko promocyjne na ul. Jaszczurcza Góra podczas Pikniku Country 25-27 lipca.

Organizacja imprez branżowych, turystyczno-krajoznawczych
a)    Marsz nieczynną linią kolejową Mrągowo – Baranowo, 1 lutego (w ramach Ferii Zimowych)
b)    Rajd rowerowy szlakiem „Wokół jeziora Juno”, 26 kwietnia
c)    Pierwszomajowe zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem, 01 maja
d)    Rowerem do Świętej Lipki , 02 maja
e)   Zwiedzanie Mikołajek z przewodnikiem, 03 maja
f)   Wycieczka rowerowa Lasy Sorkwickie, 10 maja
g)   Marsz szlakiem Pięciu Jezior, 11 maja
h)   V Spływ Dajną, 05 lipca
i)    Pieszo wokół Czosu, 08 sierpnia
j)    Rowerem do Bliźniaków wokół j. Juksty, 09 sierpnia
k)   Rowerem na zawody konne szlakiem żółtym Ernsta Wiecherta, 19 sierpnia
l)    Marsz szlakiem „Pięciu Jezior”, 20 sierpnia
m)  Wakacyjne zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem – okres wakacyjny (co tydzień w piątek)
n)   Sport zmienia Mrągowo „Miejska Jazda” (impreza rowerowa) , 20 września
o)   Marsz Niepodległościowy ze zwiedzaniem WOSZK u, 11 listopada

Witryna internetowa: www.it.mragowo.pl
Dużą popularnością cieszyła się też strona internetowa it.mragowo.pl. Według statystyk od lipca do sierpnia zarejestrowano 71 682 unikalnych użytkowników, co daje wzrost o 11,6 % w porównaniu z sezonem 2013 r.
Portal jest jedną z najbardziej popularnych niekomercyjnych stron o charakterze turystycznym na Mazurach. W roku 2014 od 1 stycznia do 31 grudnia według statystyk w Google Analytics stronę www.it.mragowo.pl odwiedziło 192 102 unikalnych użytkowników, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 27,51% (150 934).
Reklamę na stronie mogą zamieszczać wyłącznie członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”.

Strona konferencje.mazury.com
W 2014 roku ruszył portal turystyki biznesowej KonferencjeMazury.com. Strona internetowa wciąż jest rozbudowywana, gdyż docelowo witryna ma zawierać prezentacje obiektów turystyki biznesowej, aktualne informacje o konferencjach, szkoleniach czy targach odbywających się w regionie oraz stanowić kompendium wiedzy o mazurskim przemyśle spotkań.
Budowa portalu stanowi pierwszy krok w szeregu planowanych działań, które mają sprawić, że region zostanie zauważony przez potencjalnych organizatorów konferencji, szkoleń, seminariów czy warsztatów, a także przyczynkiem do nawiązania bliższej współpracy Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” z organizatorami i usługodawcami przemysłu spotkań.
W roku 2015 LOT Ziemia Mrągowska zrealizuje projekt „Convention Bureau Masuria” z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki, który zakłada m.in. rozbudowę strony.
 
Strona www.mazuria.ru
Strona aktywna jest od października 2013 r. Do końca lutego 2014 r. zanotowano 968 unikalnych użytkowników, wizyt 1238. Bezpośrednie wejścia stanowią 67,45 %, z Google 9,21 %, z rosyjskiej wyszukiwarki internetowej yandex – 6,14 %, z it.mragowo.pl – 4,04 %, , yaostrov.ru (portal informacyjny Kaliningradu i okolic) – 2,34.

Informacja:

Biuro LOT „Ziemia Mrągowska” zlokalizowane jest w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej w budynku Centrum Kultury i Turystyki przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie. Dane do kontaktu:  email:biuro@it.mragowo.pl, tel. 89 741 80 39, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Po więcej informacji na temat LOT "Ziemia Mrągowska zapraszamy na naszą stronę internetową www.it.mragowo.pl:

Zarząd
Członkowie
Działalność
Statut
Deklaracja członkowska
Dofinansowane projekty
Aktualności

Jak przekazać 1% podatku na cele statutowe Lokalnej Organziacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska", więcej...