Termin:
24.02.2015 r.
godzina - 17.00-19.00
czas 2 godziny

Działanie: 
Uroczyste otwarcie wystawy pt. Jesteśmy stąd - Gadające Dachówki. Spotkanie dedykowane mieszkańcom Warmii i Mazur, wszystkim wielbicielom kultury regionalnej i mazurskiej przyrody. Podsumowujące naukowo - edukacyjny projekt pt. Zielony Certyfikat Dziedzictwa Kultury i Natury, realizowany przez Instytut Hortiterapii( IH) i prof. Stanisława Czachorowskiego - dyrektora Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM (CBnDKiP UWM), z udziałem wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Koordynowany przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM (CITT UWM) w ramach programu " Nauka na staże - transfer technologii z nauki do MŚP".
 
Tytuł:
Jesteśmy stąd
Gadające Dachówki i Zielony Certyfikat

Miejsce:
Spotkanie w Mrągowie, w Centrum Kultury i Turystyki, w Sali Orbita

Program:
- inauguracja i wystawa gadających dachówek (24.02 do 1.03.)
- spotkanie z autorami projektu  Zofia Wojciechowska - prezes Instytutu Hortiterapii( IH) i prof. Stanisław Czachorowski - dyrektor Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM ( CBnDKiP UWM)
- refleksje konkursu Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego z Gali Złoty Człowiek 2014 r. - nagroda dla Gadających Dachówek w kategorii Nauka i Edukacja
- prezentacja multimedialna fotogramów z spotkań i warsztatów Gadające Dachówki i Ogrody Zdrowia
- wspólne warsztaty pokazowe z zastosowaniem QR kodów
- licytacja Gadających Dachówek
- briefing dla prasy i stolik prasowy
- zielone forum dyskusyjne z zaproszonymi Gośćmi
- uroczyste wpisy do Horti Księgi Zielonego Certyfikatu

Cele:
​W odniesieniu jak wyżej do działania:
- celem spotkania jest ukazanie efektów programu tworzenia produktu turystyki kulturowej i prozdrowotnej przez IH i CBnDKiP w oparciu w/w program na bazie zasobów dziedzictwa kultury i środowiska naturalnego naszego regionu tj. Warmii i Mazur.
- promocja powstałego produktu regionalnego pod nazwą Gadające Dachówki ​i Zielony Certyfikat Dziedzictwa Kultury i Natury
- zaproszenie do programu jednostek kultury, szkół i przedszkoli do programu edukacji kulturowej i środowiskowej Horti Ogrody Zdrowia i projektu pt. Gadające Dachówki
- edukacja pro środowiskowa i przełamywanie barier wykluczenia społecznego dotyczącego analfabetyzmu kulturowego regionu tj. odtwarzanie i budowanie tożsamości historii i miejsca
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, nauka korzystania z mobilnego Internetu i stosowania QR kodów w mobilnych aplikacjach
- szeroko zakrojona promocja miasta Mrągowa i partnerów biorących udział w programie ( załącznik partnerzy)
- integracja lokalnego agro i biznesu turystycznego wokół idei współpracy sieciowej na rzecz rozwoju innowacji w turystyce pakietowych ofert usług z zastosowaniem nowych narzędzi społecznej interakcji
- przeprowadzenie licytacji gadających dachówek na rzecz rozwoju programu Ogrody Zdrowia Mazury dla Diabetyków
-promocja CITT, UWM, CBnDKiP, Mrągowa i regionu

Wszyscy
WSTĘP WOLNY!