Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Do 31 marca można zgłaszać osoby, których działania na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur zasługują na wyróżnienie.

Konkurs ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony. Tak jak w ubiegłym roku udział w konkursie mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia do nagrody mogą przesyłać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne. Należy je dostarczyć do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

W 2014 Nagrodę im. Janiny Wengris za ochronę przyrody otrzymał dr Andrzeja Krzywiński, założyciel Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ WZÓR ZGLOSZENIA do pobrania na stronie...