Jesteś regionalnym artystą? Stwórz pamiątkę Warmii i Mazur i weź udział w konkursie!

Propozycje do konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”, organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, można zgłaszać już od 10 lutego. Autorzy najlepszych projektów mogą liczyć na nagrody, a także na wdrożenie ich pomysłów do produkcji.

Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, kojarzącej się z naszym regionem. Ma ona symbolizować jego kulturę, regionalne tradycje i zwyczaje. Przedmiotem prac mogą być: rzeźba, płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Pamiątka powinna promować Warmię i Mazury oraz nawiązywać do bogactwa naturalnego i kulturowego regionu.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody:

I Nagroda: 3000 zł

II Nagroda: 2000 zł

III Nagroda: 1000 zł

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz przekazanie pracy konkursowej Organizatorowi, którym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2015 roku. Wyniki zostaną ogłoszone w sierpniu 2015 roku.

Pobierz  Formularz karty  oraz regulamin konkursu.

Wszelkie informacje dostępne są na
stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.