Czy Mazury mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne turystyczne? Oczywiście że tak! Wystarczy, że oddasz 1% swojego podatku na Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemia Mrągowska”. Stowarzyszenie zebrane fundusze przeznaczy na rozwój turystyki na Mazurach.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” jest organizacją pozarządową działającą od roku 2004 w obszarze turystyki. Jako jedna z nielicznych organizacji w regionie podejmuje działania skierowane do mieszkańców promujące aktywne spędzanie czasu wolnego. Spośród wielu tego typu działań wymienić należy: organizację imprez krajoznawczych w postaci rajdów pieszych, rowerowych, spływów kajakowych czy organizację wystaw prezentujących powojenne zdjęcia Mrągowa.
 
Głównym celem działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska" jest promocja Ziemi Mrągowskiej, wspieranie rozwoju turystyki oraz systematyczna współpraca z podmiotami branży turystycznej. Stowarzyszenie liczy prawie 100 członków, w skład których wchodzą samorządy: miasta Mrągowa, gminy Piecki i powiatu mrągowskiego oraz przedstawiciele sektora turystycznego.
 
W ciągu ostatnich kilku lat dla LOT-u udało się zrealizować kilka ważnych projektów. Wśród nich: wytyczenie i oznakowanie trasy spacerowej „Poznaj Mrągowo” oraz Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych - połączenie szlaków rowerowych na Mazurach w jeden spójny system szlaków wzajemnie się uzupełniających. Oznakowaliśmy 6 szlaków rowerowych o łącznej długości ok. 250 km.

Niektóre zadania zrealizowane w 2014 r.

- Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych

- oczyszczania ruin zamku w Szestnie

- wycieczki krajoznawcze

- publikacje

Z naszej inicjatywy zrealizowano:

- ławeczka internetowa

- wystawa starych zdjęć Mrągowa


 
Zachęcamy Państwa do przekazania 1% na działalność LOT-u. Wszystkich chętnych prosimy o przekazanie procenta dla: Fundacja Partnerstwo, Al. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa, KRS 0000197334, koniecznie z dopiskiem: LOT Ziemia Mrągowska. LOT Ziemia Mrągowska podpisała umowę z Fundacją o przekazanie 100% środków, które pomogą zrealizować Państwa pomysły.

Jak wypełnić PITa?


Fundusze zebrane dzięki przekazanym przez Państwa jednym procentem zostaną przeznaczone na realizacje projektów turystycznych przyjaznych mieszkańcom. I to Państwo zdecydujecie o ostatecznym wyborze, ponieważ zorganizujemy głosowanie.
 
Po więcej informacji na temat LOT "Ziemia Mrągowska zapraszamy na naszą stronę internetową www.it.mragowo.pl:

Zarząd
Członkowie
Działalność
Statut
Deklaracja członkowska
Dofinansowane projekty
Aktualności