Pegaz Group serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z EKO Turystyki.
 
W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP z branży turystycznej i rekreacyjnej: hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw branży turystycznej poprzez działania w obszarze ekologii. Projekt zakłada realizacje 2 dniowego szkolenia z zakresu rozwiązań ekologicznych oraz ekoenergetycznych, jak również indywidualnego doradztwa.

WARUNKI UDZIAŁU


Do projektu zapraszamy przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP z branży turystycznej i rekreacyjnej: hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki, itp.

PROGRAM SZKOLENIA


- Prawo w zakresie ochrony środowiska, obowiązki firm
- Energia (minimalizacja zużycia energii, alternatywne źródła energii i możliwość ich zastosowania
- Energia słoneczne, wiatrowa, wodna, ziemna, biomasa)
- Systemy grzewcze, elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach
- Zaopatrzenie w wodę
- Gospodarka odpadami
- Ekoturystyka (fotosafari, birdwatching, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, dobre praktyki)
- Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy
- Analiza finansowa działań proekologicznych i możliwości dofinansowania działań ekologicznych
- Ochrona środowiska a proces inwestycyjny

ZAKRES DORADZTWA

I INDYWIDUALNE DORADZTWO


Pierwsze indywidualne doradztwo (6 godzin na przedsiębiorstwo - przeprowadzone będzie w siedzibie firmy dla tych uczestników, którzy przeszli szkolenie z rozwiązań „Ekologicznych i ekoenergetyczne" w przedsiębiorstwach turystycznych.
Podczas doradztwa uczestnicy będą wdrażać uzyskaną wiedzę szkoleniową w praktyce. Uczestnicy przygotują Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych (zawiera opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności planu po jego zakończeniu). Po zrealizowaniu doradztwa sporządzony zostanie raport z udzielonej usługi i zostanie dopracowany Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych, który powinien zostać zatwierdzony przez kierownictwo firmy.

II INDYWIDUALNE DORADZTWO

Druga wizyta doradcy w firmie (3 godziny doradztwa na przedsiębiorstwo) - po pozytywnej ocenie, wizyta kończy się uzyskaniem certyfikatu „EKOTURYSTYKA". Podczas pierwszej wizyty doradcy zostanie zbudowany standard określający warunki z zakresu stosowania rozwiązań proekologicznych dla firmy. Doradztwo będzie dotyczyło przeprowadzenia audytu energetycznego i weryfikacji wdrożonych rozwiązań, a więc jeżeli firma spełni standard i założenia Planu Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych otrzyma certyfikat „EKOTURYSTYKA".

KOSZTY SZKOLENIA

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Przedsiębiorstwo zgłaszające się do projektu otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. W ramach projektu „EKOTURYSTYKA" przewiduje się zwrot kosztów dojazdu do miejscowości w której odbywa się szkolenie dla Uczestników Projektu. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie można otrzymać na podstawie wykorzystanych biletów lub na podstawie oświadczeń dotyczących wykorzystania samochodu prywatnego na ten cel.

Koszty dojazdu na szkolenie są zwracane do wysokości orientacyjnej ceny biletów PKP w klasie 2 na danej trasie, niezależnie od wykorzystanego środka transportu.

MIEJSCE SZKOLENIA ORAZ ZGŁOSZENIA


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:
Joanna Michewicz
j.michewicz@pegazgroup.pl
ekoturystyka@pegazgroup.pl
kom. + 48 733 150 637


Miejsce szkolenia
HOTEL VILLA BALTICA
Ul. Emilii Plater 1
81-777 Sopot
www.villabaltica.pl

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy  (plik pdf)