Ostatni poniedziałek marca należy do NGO. Tego dnia odbędzie się spotkanie inicjujące powstanie Mrągowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, platformy współpracy tworzącej przestrzeń do prowadzenia rozmów pomiędzy III sektorem a władzą publiczną.

Wymiana informacji oraz doświadczeń, promocja dobrych praktyk, a także rozwój mrągowskiego sektora pozarządowego. Organizacje pozarządowe z naszego terenu chcą połączyć siły i stworzyć Mrągowskie Forum Organizacji Pozarządowych.

Przyszedł czas na rozwoju współpracy pomiędzy NGO a samorządami, bowiem dialog obywatelski na szczeblu lokalnym i regionalnym ma istotny wpływ w kształtowaniu polityk publicznych.

Forum będzie początkowo niesformalizowaną platformą współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami powiatu mrągowskiego a mrągowskimi organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30 marca 2015 roku o godz. 9.00 w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich”.