Celem konkursu jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, które należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2015 roku na adres: Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich, al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

„Karty zgłoszeń” będą dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich www.zgwm.pl XX edycja konkursu trwa w terminie od kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Główny Organizator: Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich (tel. 89 527 60 75).

Szczegóły...