Mazury wzmacniają promocję turystyczną przed sezonem turystycznym

Lokalne Organizacje Turystyczne z regionu podpisały porozumienie o współpracy, bo chcą koordynować działania promocyjne na Mazurach. Jest to pierwszy w Polsce przykład sformalizowanej współpracy Organizacji Turystycznych obejmujący tak duży region turystyczny.

W Mrągowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi na Mazurach. Sygnatariuszami są: LOT „Mazury” z Giżycka, LOT „Mazury Południowe” z Pisza, Węgorzewska LOT „Mazury Północe” oraz LOT „Ziemia Mrągowska” z Mrągowa.  Jest to pierwsza w Polsce umowa pomiędzy organizacjami turystycznymi , która obejmuje swym zasięgiem terytorialnym prawie cały region turystyczny. Historyczny dokument podpisano w ostatnią sobotę marca (28 marca br.).

Przedmiotem Porozumienia jest koordynacja i wzmocnienie wzajemnych działań prowadzonych lokalnie, tak by uzyskały wymiar regionalny obejmujący całe Mazury. Ważnym impulsem do takiego kroku jest perspektywa realizacji wspólnych projektów z dofinansowania zewnętrznego, zwłaszcza Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, w tym regionalnego portalu turystycznego. Dzięki połączeniu sił mazurskie LOTy będą mogły realizować, także te bardziej skomplikowane projekty. Wspólnie podejmowane działania będą bardziej efektywne, racjonalne, a przede wszystkim bardziej widoczne, jak chociażby wprowadzenie Regionalnej Karty Turystycznej, czy rozszerzenie  akcji promocyjnej „Mazury za pół ceny” na obszar całych Mazur. Porozumienie obejmuje także m. in. organizowanie imprez sportowo – rekreacyjno- krajoznawczych pod wspólnym hasłem “Raj dla Aktywnych. Mazury” czy wspólne wydawnictwa.

Ważną przyczyną zacieśnienia współpracy w regionie jest uruchomienie lotniska pasażerskiego w Szymanach koło Szczytna. Organizacje chcą się przygotować do wspólnej promocji na rynkach zagranicznych.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Partnerzy zakładają rozwój współpracy o nowe obszary.

Na zdj. od lewej: Robert Wróbel (LOT „Ziemia Mrągowska”), Lech Prusinowski (LOT Mazury Południowe”), Marek Makowski (LOT „Mazury”), Marek Lipski (Węgorzewska LOT „Mazury Pólnocne”)