W poprzednich latach ukazał się Informator Turystyczny Ziemi Mrągowskiej opracowany przez Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej przy udziale sponsorów-członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”.

W tym roku zostanie wydana nowa edycja informatora. Planowana data publikacji to czerwiec br.

Jest to kolorowy przewodnik turystyczny po Ziemi Mrągowskiej formatu A5 zawierający kilkanaście rozdziałów, w których opisane zostaną najciekawsze miejsca. Rozdziały podzielono na grupy tematyczne, jak np.: Mrągowo, Mikołajki, Szlak kajakowy Krutyni, Mazurski Park Krajobrazowy, itd. Planowany nakład to 5000 szt. w języku polskim, 5000 szt. w języku niemieckim. W przypadku dużej ilości reklamodawców informator zostanie również przetłumaczony na język angielski. Jest to publikacja sponsorowana, w której reklamodawcy mogą wykupić całą lub połowę strony.

Koszt  modułu reklamowego na stronie formatu A5 (148 mm x 209 mm) to 385 zł/ brutto.

Koszt modułu reklamowego na połowie strony formatu A5 to 195 zł/ brutto.

Koszt modułu reklamowego przy spisie treści na pierwszej stronie Informatora formatu A5 to 500 zł/brutto.

Koszt strony modułu reklamowego na zewnętrznej tylnej okładce Informatora formatu A5 to 500 zł/brutto.

Sponsorów poszukujemy wśród podmiotów turystycznych z terenu powiatu mrągowskiego, np. hoteli, pensjonatów, obiektów gastronomicznych itd. Sponsorami w tej publikacji mogą być wyłącznie członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”. Środki pozyskane z reklam zostaną przeznaczone na zwiększenie nakładu publikacji lub wydanie wersji angielski publikacji.

Wykonujemy bezpłatnie projekt modułów reklamowych, także w języku niemieckim.

Jeżeli nie jesteś członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” zachęcamy do przystąpienia do naszego stowarzyszenia.

Dowiedz się o Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”…

Deklaracja członkowska...

Informator dystrybuowany będzie bezpłatnie w punktach informacji turystycznych, hotelach, pensjonatach, restauracjach, muzeach itd. z terenu powiatu mrągowskiego. Dzięki temu turysta, który przyjedzie na Ziemię Mrągowską uzyska pełną informację o atrakcjach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26, tel. (89) 741 80 39 lub mailowo: info@it.mragowo.pl do 11 maja br.

Państwa reklama w Informatorze trafi bezpośrednio do turystów przebywających na Mazurach!

Przedstawiamy kilka projektów stron z Informatora z poprzednich lat: