Mieszkańcy Szestna stworzą ze swojej miejscowości średniowieczną wieś. Na realizację przedsięwzięcia pozyskali 3,5 tysiąca złotych z funduszu  FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015.

Szestno stanie się średniowieczną wsią! Mieszkańcy wspólnie z LOT „Ziemia Mrągowska” złożyli wniosek do funduszu FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015. Projekt został rekomendowany do dofinansowania, co oznacza że niebawem na terenie ruin zamku w Szestnie staną tablice informacyjne, ławki oraz drewniane dyby do pamiątkowych zdjęć. Mieszkańcy stworzą e-ulotkę i zorganizują średniowieczny festyn.

Realizacja projektu jest kontynuacją działań realizowanych przez mieszkańców wspólnie z LOTem zmierzających do ocalenia od zapomnienia jednej z większych atrakcji powiatu mrągowskiego.  Szestno to niewielka miejscowość na Mazurach z ciekawą historią i interesującymi zabytkami średniowiecznymi. Mieszkańcy, z inspiracji LOT Ziemia Mrągowska już kilkukrotnie oczyszczali teren, usunięto mniejsze i niebezpieczne drzewka oraz zarośla.

Jakie średniowieczne cechy ma Szestno?

- średniowieczny kościół

- ruiny zamku krzyżackiego

- teren obecnego Kombinatu Rolnego (dawny PGR) zachował do dziś swoją funkcję bo to dawne podzamcze o charakterze gospodarczym.

- średniowieczny układ ulicówki (do dzisiaj prawdopodobnie parcele wzdłuż ulicy są wielkości średniowiecznych) z charakterystycznym placem rynkowym przed kościołem. Szestno posiadało prawo organizacji targów 

Od roku 2010 Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” (LOT „Ziemia Mrągowska”) podejmuje działania popularyzujące atrakcje turystyczne Szestna:

2010 ulotka o kościele w Szestnie (w j. polskim, niemieckim, angielskim)

2011 oznakowanie zielonego szlaku rowerowego „Wokół j. Juno”

2012 LOT wspomógł opracowanie wniosku na temat  Szestna w konkursie „Atlas niezwykłych miejsc Warmii i Mazur”  II miejsce w konkursie.

2013 oznakowanie czarnego szlaku pieszego „Szestno”

2014 Od stycznia do marca odbyły się cztery wizyty członków LOT „Ziemia Mrągowska”, Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg oraz Muzeum w Mrągowie podczas których oczyszczono ruiny zamku z zarośli oraz samosiewek. W prace w kwietniu, podczas których usuwano liście, włączyli się aktywnie mieszkańcy miejscowości.

2015 Po otrzymaniu zezwoleń na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie ruin przystąpiono do wycięcia kilkudziesięciu drzew. W dniu 11 kwietnia br. mieszkańcy, podczas pikniku, oczyścili teren z liści.

Grupa nieformalna (Piotr i Magdalena Piercewicz oraz Andrzej Matusiak) chcą zintegrować i zaaktywizować lokalną społeczność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego miejscowości oraz promocję zasobów kulturowych poprzez promowanie idei tworzenia wioski tematycznej. Motywem przewodnim  będzie gotycka architektura i średniowieczny kontekst!

Przed mieszkańcami Szestna sporo pracy przy realizacji projektu. Jednak lokalni liderzy już planują kontynuować działania związane z rozwojem gospodarczym i społecznym miejscowości. W przyszłości planowane jest wydanie ulotki informacyjnej o historii i atrakcjach wsi oraz przygotowanie oferty wioski tematycznej oraz rozbudowanie lokalnego portalu www.szestno.com.pl

Nowoodkryta atrakcja turystyczna w okolicach Mrągowa