Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych planuje uruchomić bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz z zakresu treningu ogólnorozwojowego i zdrowotnego. Dla kobiet i osób powyżej 50 roku życia.

Zapraszamy na spotkania organizacyjne.

1) Osoby powyżej 50 roku życia zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek 25 maja o godzinę 19.15 – planowana grupa minimum 8 osób
2) Kobiety powyżej 19 roku życia zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek 25 maja o godzinie 20.00 – planowana grupa minimum 8 osób

Spotkania odbędą się na Orliku, na os. Mazurskim w Mrągowie.
 
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu dla każdej grupy. Będzie je prowadził absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Marcin Haponik.

Zajęcia są finansowane przez Gminę Miasto Mrągowo, w ramach projektu realizowanego przez Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych.

Zapraszamy!