Od kilku miesięcy trwają przygotowania do niezwykłego widowiska artystycznego - inicjatywy Teatru INSANIA. Młodzież czterech miast i gmin, w tym Mrągowa i Piecek postanowiła wspólnie opowiedzieć o piekle miłości pomiędzy najbliższymi. To ich apel, aby przerwać krąg milczenia i zacząć walczyć o inny scenariusz w wielu rodzinach.

Już pod koniec maja zobaczymy na żywo ten niezwykły spektakl w czterech miejscowościach: w Pieckach, Mrągowie, Biskupcu i Działdowie. Premiery odbędą się podczas obchodów XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy  w rodzinie”, oraz ze środków Samorządu Gminy Piecki w ramach wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu „Promocja kultury, sztuki i tradycji regionalnych”.Inicjatywę wspierają także władze lokalne:
Samorząd Miasta Mrągowo, Samorząd Miasta i Gminy Biskupiec, Samorząd Miasta Działdowo.
Głównym partnerem instytucjonalnym jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji „PEGAZ” w Pieckach.