31 maja mikołajski Dom Kultury "Kłobuk" wspólnie z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy organizuje piknik rodzinny "Pełen Talentów" przeznaczony dla dzieci i ich opiekunów. Uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych
i edukacyjnych prowadzonych przez wolontariuszy Citi.

Piknik rozpocznie się o godzinie 10:00 na stadionie miejskim w Mikołajkach. W najbliższą niedzielę 31. maja
na uczestników czekać będzie wiele atrakcji. Wolontariusze przygotowali różne gry, zabawy, warsztaty, które pozwolą na ciekawe spędzenie czasu wspólnie z dziećmi. W programie między innymi malowanie twarzy, zajęcia plastyczne, rozgrywki gier planszowych, możliwość spróbowania domowych wypieków oraz wiele innych atrakcji.

Piknik rodzinny to jedna z pierwszych inicjatyw wolontarystycznych, które, w ramach obchodów Światowego Dnia Citi dla Społeczności, będą realizowane do końca czerwca 2015 roku. Jak co roku większość projektów realizowana jest z inicjatywy wolontariuszy, którzy samodzielnie znajdują odbiorców pomocy i planują działania na ich rzecz. W ramach konkursu "Wolontariusz na Bank" mogli oni zgłaszać projekty społeczne. Najlepszym spośród nich zostały przyznane granty na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów, a wolontariusze otrzymają także niezbędne wsparcie w kwestiach formalnych i logistycznych.

Informacje dodatkowe

O Wolontariacie Pracowniczym w Citi
Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi jest jedną z największych i najstarszych tego typu inicjatyw w Polsce. Już od 10 lat, poprzez program wolontariatu, Bank inspiruje swoich pracowników do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć społecznych.
 
O Światowym Dniu Citi dla Społeczności
Jednym z najważniejszych projektów, prowadzonych w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi jest Światowy Dzień Citi dla Społeczności. Jest to ogólnoświatowy projekt Citi, realizowany corocznie, w ramach którego pracownicy Banku, wraz z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi, starają się rozwiązać konkretne problemy występujące w bliskich im społecznościach. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa  -  projekt obchodzi właśnie swoją dziesiątą rocznicę w Polsce! Realizowane projekty przyjmują rozmaity charakter: są to warsztaty plastyczne dla dzieci, zajęcia z zakresu edukacji finansowej dla dorosłych, ale także odnawianie domów dziecka, pomoc schroniskom i akcje krwiodawstwa. W 2014 roku w działania w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności wolontariusze Citi wraz ze znajomymi i rodzinami zaangażowali się prawie 2500  razy, w 187 projektów w 14 województwach! Poprzez swoje działania tylko przez miesiąc na przełomie maja i czerwca dotarli do blisko 23 000 odbiorców!