Zapraszamy na rajd trzema szlakami jednego dnia!

Termin: 30.05.2015 r. (sobota)
Miejsce i czas startu:  godz. 9:00 Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
Przewidywana godzina zakończenia: 18.00 w Mrągowie

Trasa wycieczki:
Wycieczka rozpocznie się przed Centrum Kultury i Turystyki, gdzie mieści się także Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej. Z Mrągowa do Sorkwit udamy się żółtym szlakiem rowerowym
„Lasy Sorkwickie” przez Marcinkowo i Bagienice Małe.  Grupa zwiedzi kościół ewangelicki w Sorkwitach. Stąd rozpoczyna się niebieski „Krutyński Szlak Rowerowy”. Przebiega on przez Jędrychowo – Grabowo – Dłużec – Bieńki – Gant – Machary – Nowy Zyzdrój – Spychowo – Zgon – Cierzpięty. Tutaj opuścimy szlak niebieski i kierując się do Piecek dojedziemy do żółtego szlaku „Ernsta Wiecherta”. Przez Brejdyny i Krzywe dojedziemy do Mrągowa.

Łączna dł. trasy: ok. 102,5 km.

Organizatorzy:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” oraz Centrum Kultury i Turystyki, przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie, tel.  89 741 80 39, www.it.mragowo.pl,
info@it.mragowo.pl
Osoby nieletnie wyłącznie z opiekunem. Prowiant we własnym zakresie. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w rajdzie.

Mimo znacznego dystansu tempo rajdu będzie relaksacyjne, przewidziane są także liczne przerwy w miejscach atrakcyjnych widokowo (jeziora, rzeka Krutynia itd.)

Ze względu na długość rajdu każdy uczestnik powinien mierzyć siły na zamiary!

Rajd odbywa się w ramach kampanii "Raj dla aktywnych. Mazury" organizowanej przez mazurskie LOTy. Ma ona zwrócić uwagę na możliwości uprawiania turystyki aktywnej na Mazurach.