W najbliższą sobotę 16 maja na jeziorze Czos odbędzie się I eliminacja Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa pn SIWIK Holiday Cup. Regaty organizowane są na podstawie regulaminu Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2015.

ORGANIZATOR: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”

TERMIN: 16.05.2015

MIEJSCE: Mrągowo, j. Czos, port: „Hotel Mercure Mrągowo”, przy promenadzie.

DOJAZD: dojazd ulicą Jaszczurcza Góra przez Ekomarina, lub przez amfiteatr Mrągowo.

PARKOWANIE: Uwaga w regatach biorą udział osoby niepełnosprawne, mające pierwszeństwo w dojeździe i parkowaniu. Organizator zaleca parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy Jaszczurcza Góra – wejście przez furtkę Hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa.

 ZASADY ROZGRYWKI: regaty rozgrywane będą jako:

eliminacja ŻGP Mrągowa 2015 w kategorii łodzi otwarto pokładowych ożaglowaniem podstawowym.
eliminacja ŻGP Mrągowa 2015 w kategorii łodzi kabinowych z ożaglowaniem podstawowym.
kategoria OPEN z ożaglowaniem dodatkowym. Uwaga jachty startujące w kategorii  OPEN i używające żagli dodatkowych nie będą klasyfikowane w eliminacjach ŻGP Mrągowa 2015

UCZESTNICY: załogi jachtów otwarto pokładowych i kabinowych ze standardowym ożaglowaniem i dodatkowym

ZABEZPIECZENIE: WOPR Mrągowo

PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016

WPISOWE DO REGAT: W dniu regat: 30 zł. od osoby – wpisowe uprawnia do udziału w regatach i After party

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia do regat w dniu zawodów w godz. 9.00 – 11.00 w biurze zawodów na drukach dostarczonych przez organizatora.

AFTER PARTY : kibiców zapraszamy do udziału w zakończeniu regat i After Party. Uwaga wstęp odpłatny 40 zł. Ilość miejsc ograniczona.

Plan regat:

godz. 11.00 – otwarcie regat

godz.11.10 – odprawa sterników

godz. 12.00 – start do I wyścigu, krótkodystansowego

ok. godz. 15.00 – start do wyścigu długodystansowego

godz. 19.00 – zakończenie regat i after party – ESTRADA Cafe.

Instrukcja żeglugi: opublikowana na stronie regat i będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat .

Trasa regat : Omówiona zostanie podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy.  Regaty zostaną zakwalifikowane jako ważne w przypadku rozegrania min. 1 wyścigu.

Nagrody:

- puchary – za I, miejsce w grupach otwarto pokładowych, kabinowych i OPEN,

- dyplomy dla uczestników

- nagrody sponsorów regat

Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora podczas zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Odpowiedzialność: Każdy uczestnik akceptuje Instrukcję Żeglugi regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia OC jachtów, lub sternika.

Więcej informacji na stronie
Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „Czos”

Kalendarz Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2015:


16 maja 2015 r. – Siwik Holiday Cup – I regaty eliminacyjne ŻGPM , Mrągowo OPEN

6 czerwiec 2015 r. – II regaty eliminacyjne ŻGPM

4 lipiec 2015 r. – Dni Mrągowa Regaty eliminacyjne GP 7 Cudów Mazur i III eliminacja ŻGPM

18 lipiec 2015 r. – Hotel Anek Cup, Błękitna wstęga J. Czos

1 sierpień 2015 r. – Hotel Mercure Mrongovia Resort & Spa Cup – IV regaty eliminacyjne ŻGPM

29 sierpień 2015 r. - regaty finałowe ŻGPM