Kierunek Szestno! Tworzmy w dawnej stolicy południowych Mazur średniowieczną wieś. Nową atrakcję turystyczną wspiera program mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Dlaczego Szestno?

Szestno to niewielka miejscowość na Mazurach z ciekawą historią. Mała wieś leżąca w powiecie mrągowskim posiada interesujące zabytki, do których należą ruiny jedynego w powiecie zamku krzyżackiego, późnogotycki kościół z unikatowym wnętrzem oraz XIX-wieczny budynek na fundamentach młyna wodnego. Dogodne położenie Szestna pomiędzy Mrągowem - miastem, w którym w okresie letnim odbywają się liczne festiwale oraz Kętrzynem z pobliskim Wilczym Szańcem – jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych na Mazurach, nie sprawia jednak że wieś jest celem podróży turystów. Niewielu zdaje sobie sprawę, że Szestno jest miejscowością atrakcyjną turystycznie położoną tylko 5 km od Mrągowa. Istnieje, więc realna szansa, że Szestnem będzie zainteresowanych wiele osób. Przez miejscowość prowadzi zielony szlak rowerowy Wokół jeziora Juno. Informacja o Szestnie jest w "Atlasie miejsc niezwykłych na Warmii i Mazur”. (II nagroda w konkursie w ramach programu Archipelag zorganizowanego przez CEIIK w Olsztynie – Kamil Kalista).Od grudnia 2011 roku mieszkańcy Szestna wspólnie z LOTem starają się ocalić od zapomnienia ruiny zamku. W przeszłości stanowił on ważne ogniwo całego łańcucha twierdz obronnych rozlokowanych południkowo po zachodniej stronie Wielkich Jezior Mazurskich. Choć ruiny zamku pamiętają czasy sprzed ponad sześciu stuleci przez wiele lat teren wokół nich był zaniedbany. Mieszkańcy kilkakrotnie oczyszczali teren, usunięto mniejsze drzewka oraz zarośla. Otrzymano również zezwolenia na usunięcie niebezpiecznych drzew u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które w ostatnim czasie usunięto przy pomocy strażaków z OSP. Teraz mieszkańcy chcą zainicjować powstanie w Szestnie wioski tematycznej, której motywem przewodnim będzie gotycka architektura oraz średniowieczny kontekst.

Pomysłodawcy

Magdalena Piercewicz, Piotr Piercewicz i Andrzej Matusiak to mieszkańcy niewielkiej miejscowości z ciekawą historią - Szestno. Młodzi liderzy nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów, dlatego też wspólną inicjatywę chcą realizować wspólnie z jednym z największych stowarzyszeń na Mazurach. Warto zaznaczyć, że każdy z przedstawicieli grypy nieformalnej jest specjalistą w swoim fachu. Magdalena Piercewicz jest z zawodu księgową. Piotr Piercewicz jest dziennikarzem i redaktorem lokalnego portalu informacyjnego www.mragowo24.info. Natomiast, Andrzej Matusiak to sołtys Szestna. Razem chcą połączyć siły i osiągnąć wspólne dobro na rzecz mieszkańców Szestna. Należy dodać, że grupa podjęła już działania związane z realizacją projektu. Oczyszczono z gałęzi i niebezpiecznych drzew teren ruin jedynego w powiecie mrągowskim zamku. Teraz grupa nieformalna chce postawić tam małą infrastrukturę turystyczną, która będzie zalążkiem stworzenia z Szestna wioski tematycznej.

O projekcie

W ramach zadania planuje się postawić w sąsiedztwie ruin zamku na terenie poza strefą archeologiczną trzy tablice informujące o historii zamku, żeliwno-drewnianą ławkę do siedzenia dla odwiedzających oraz drewniane dyby, w których zarówno mieszkańcy jak i turyści będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Opracowanie tekstów promocyjnych na tablice informacyjne grupa nieformalna przy wsparciu pracowników Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz członków LOT „Ziemia Mrągowska” zrobi we własnym zakresie. Jednym z istotnych działań promujących projekt będzie event w formie średniowiecznego festynu, w którego organizacje zaangażowani będą mieszkańcy sołectwa. Do organizacji imprezy zostanie zaproszona Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg, stowarzyszenie skupiające miłośników historii średniowiecza, w tym naszego regionu. Organizacja posiada bogate doświadczenie w organizowanie tego typu imprez jest również uczestnikiem wielu projektów angażujących fascynatów ruchu rycerskiego z całej Polski. Impreza odbędzie się w terminie maj-wrzesień. Realizacja zadania zaangażuje lokalną społeczność w ochronę zabytku, lokalnego dziedzictwa i kultury oraz stworzy kompleksowy produkt turystyczny i zainicjuje powstanie wioski tematycznej Szestno średniowieczna wieś. W ramach zadania powstanie również ulotka informacyjna o wsi w formacie PDF, która będzie dostępna m.in. na www.it.mragowo.pl.

Co zmieni realizacja projektu?

Realizacja zadania będzie kontynuacją podjętych już przez mieszkańców i LOT działań zmierzających do promowania. Szestna jako miejscowości turystycznej. Projekt ma wspomóc promocję wsi jako tematyczną miejscowość średniowieczną. Zadanie ma zaangażować mieszkańców w ratowanie ich dziedzictwa m.in. ruin zamku, a także aktywne włączenie się w promowanie gotyckiej architektury wsi. Postawienie na terenie ruin małej infrastruktury turystycznej oraz zorganizowanie eventu w formie średniowiecznego festynu, w którego organizacje zaangażowani będą mieszkańcy sołectwa przyczyni się do powstania we wsi zalążków wioski tematycznej. Zadanie zaangażuje lokalną społeczność w ochronę zabytku, lokalnego dziedzictwa i kultury oraz będzie przyczynkiem do powstania kompleksowego produktu turystycznego i marki Szestno- średniowieczna wieś. Ponadto, projekt zainicjuje budowę tożsamości wsi i jej wizerunku średniowiecznego sołectwa na Mazurach. Wpłynie na waloryzację krajobrazu. Realizacja zadania da impuls do stworzenia ciekawej oferty turystycznej, której tematem przewodnim będzie średniowieczna architektura wsi. Projekt będzie stymulował wzrost aktywności mieszkańców w działalność na rzecz rozwoju miejsca, w którym mieszkają. Realizacja zadania będzie przyczynkiem do dyskusji i pracy nad wypracowaniem nowej koncepcji tematycznej zgodnej z posiadanymi zasobami sołectwa. Projekt wyłoni lokalnych liderów, ludzi którzy będą zaangażowani w twórczy proces kreowania przyszłości wsi.

Promocja projektu

Szestno stanie się średniowieczną wsią!

Ruszyła rekrutacja do projektu "Szestno-średniowieczna wieś"!

Artykuł w Kurierze Mrągowskim nr 27 (654) 02-08.07.2015r.

Funpage Warmia Mazury Lokalnie

Zrób sobie zdjęcie w średniowiecznych dybach!

Rycerska biesiada w Szestnie

Plakat

Relacja z rycerskiej biesiady w Szestnie - www.Mragowo24.info

Zamek zdobyty. Do Szestna ponownie zawitali rycerze!

Wczoraj w Szestnie mieszkańcy bawili się na Festynie

Globalnie o Szestnie - eulotka

Tablice informacyjne