17. Mazurska Noc Kabaretowa

11 lipca 2015 r.
amfiteatr nad jeziorem Czos

zapraszamy


Rezerwacja biletów na 17. Mazurską Noc Kabaretową rozpocznie się 27 kwietnia 2015 r., telefonicznie w godz. 10.00-16.00, za pośrednictwem strony internetowej: http://paka.pl/bilety/.

Już 11 lipca kolejne kabaretowe spotkanie na Mazurach

28 Panów i 3 Panie – to z nimi spotkamy się podczas tegorocznej 17. Mazurskiej Nocy Kabaretowej. 11 lipca w Amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie wystąpią:

Ani Mru – Mru
Kabaret Młodych Panów
Ireneusz Krosny
Jurki
Słuchajcie
Ewa Błachnio z dawnego kabaretu Limo
Fair Play Crew – laureat tegorocznej – 31. PAKI.

Gospodarzem tego wyjątkowego  wieczoru będzie kabaret Smile, a muzycznie całość  oprawią The Jobers.

Zapraszamy na potężna dawkę satyry w najlepszym wydaniu! W tym roku zobaczycie nowe zaskakujące oblicze polskiego kabaretu.

Transmisja kabaretonu – Program 2 TVP.

Termin: 11.07.2014
Rezerwacja biletów od 27 kwietnia 2015
Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14 pod numerem : 507
143 234
Za pośrednictwem stron internetowych:
http://paka.pl/bilety/
http://biletynakabarety.pl/event/17-Mazurska-Noc-Kabaretowa-Amfiteatr-nad-jeziorem-Czos-Mragowo-e22284.html

Bilety będą dostępne w cenach: 170 zł, 130 zł, 95 zł.

1-20   rząd 170 PLN
21-32  rząd 130 PLN
33- 49 rząd  95 PLN

Uwagi, fv, pytania prosimy kierować na adres: paulina.trojecka@paka.pl 

Strona Stowarzyszenia PAKA


Regulamin Mazurskiej Nocy Kabaretowej

 
1. Zakupiony bilet nie podlega zamianie lub zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym regulaminie).
2. Posiadacz biletu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu porządkowego amfiteatru oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych imprezy.
3. Na terenie amfiteatru obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo:
a) nie wyrażania zgody na wniesienie oraz używanie podczas imprezy kamery, innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, a także transparentów, flag, instrumentów itp.
b) żądania, aby posiadacz biletu zakłócający przebieg imprezy lub nie przestrzegający regulaminu porządkowego obiektu (amfiteatru) opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie środki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
c) dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
d) przerwania imprezy w sytuacjach zagrażających  bezpieczeństwu uczestników imprezy.
e) odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet.
f) zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej informacji i rekompensaty dla posiadacza biletu.
g) w uzasadnionych przypadkach zmiany miejsca posiadacza biletu na inne tej samej kategorii.
h) odmowy wstępu na teren imprezy osobom będącym pod działaniem narkotyków, w stanie nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie oraz osobom wnoszącym alkohol na teren amfiteatru.
i) odmowy wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
j) odmowy ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy.
k) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
l) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty.
5. Organizator jest uprawniony do utrwalania (rejestracji telewizyjnej)  imprezy. Wizerunek osoby przebywającej na terenie amfiteatru może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniony, na co uczestnik imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren amfiteatru. 

Informacje dodatkowe:
1. Miejsca dla publiczności nie są zadaszone, więc posiadacze biletów mogą być narażeni na działanie czynników atmosferycznych.
2.Podczas rejestracji telewizyjnej obowiązuje zakaz palenia papierosów na widowni amfiteatru.
3. Z uwagi na realizację telewizyjną organizator nie gwarantuje miejsc dla osób spóźniających się.
4. Dzieci do lat 6 ( pod opieką osoby dorosłej) mogą wejść na teren amfiteatru bezpłatnie, ale nie przysługuje im osobne miejsce siedzące.
5. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.