Zaprotestuj przeciwko przemocy i uzależnieniom i weź udział 1 czerwca w ogólnopolskiej akcji „Zryw wolnych serc” na Placu Unii Europejskiej.

Tego dnia zatrzymaj się na chwilę. Pokaż, że masz Serce wolne od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Przygotuj transparenty z hasłami przeciwko  uzależnieniom i przemocy.

Startujemy 1 czerwca o godz. 13.45 na Placu Unii Europejskiej. Punktualnie o godz. 14.00 wykonamy przez 60 sekunnd gest bicia serca.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy akcji zatańczą wspólnie ZUMBĘ z Alicją Jakubiak.

Akcja ma ideę – promowania MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ, którego wartością jest wolność. Symbolem tej wolności jest GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez wszystkich uczestników tej akcji w całym kraju 1 czerwca, o godz. 14.00.

ZAPRASZAMY!!!

Organizatorem akcji jest Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie oraz Urząd Miejski w Mrągowie