Obchody 55 rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni - 5 lipca, godz. 13:00, stadion w Krutyni

12:50 Przejazd wozami artystów z Krutyni na stadion
13:00 Otwarcie uroczystości i powitanie gości - przedstawienie historii Krutyni
13:20 Rozpoczęcie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych - zarys historii OSP
15:00 Rozstrzygnięcie konkursu na herb Krutyni
15:15 Występ Zespołu Pieckowianie
15:45 Konkurs wiedzy o Krutyni
16:00 Występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Krutyni oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
16:30 Zabawy i konkursy oraz występ zespołów Mazurska Nutka i Bogdan z Andrzejem

W trakcie imprezy:
- przejażdżki na konikach polskich
- zabawy z chustą animacyjną
- stragany ze swojskim jadłem
- strażacka grochówka dla wszystkich

Każdy z uczestników otrzyma okolicznościową pocztówkę i folder.