Dlaczego Mazury? Mazury to najpiękniejszy region naszego kraju. Urokliwa przyroda i wiele malowniczych ścieżek zachęcają do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Atutem Mazur są przede wszystkim czyste jeziora, jak również urozmaicony, pofałdowany krajobraz, rozległe lasy z licznym rezerwatami, zabytki, muzea oraz bogata oferta kulturalna. Mamy przepiękne drogi o różnej nawierzchni (asfaltowej, gruntowej, żwirowej, utwardzone itd.) wspaniale nadającej się dla rowerzystów i piechurów, które często prowadzą krętymi zielonymi alejami.

Mimo tego, brak jest szerokich działań skierowanych do popularyzacji turystyki aktywnej na Mazurach. Strony internetowe poświęcone temu zagadnieniu, prezentują szlaki w sposób wyrywkowy, często wymieniając tylko miejscowości na trasie. Czy coś się w tym temacie zmieni? Tak!

Mimo, że sieć szlaków rowerowych nadal jest niewystarczająca, to jednak powstają nowe szlaki, o których już obecnie można mówić jako o Mazurskim Systemie Szlaków Rowerowych, gdyż wszystkie mazurskie miasta są ze sobą powiązane. Zmieniając szlaki można z Pisza i Rucianej-Nidy dotrzeć różnymi drogami przez Mrągowo, Mikołajki, Kętrzyn i Ryn do Giżycka i Węgorzewa. Już powstaje część mazurska szlaku Green Velo, a planowana jest przez samorządy realizacja szlaku Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Lokalne Organizacje Turystyczne z Mazur z siedzibami w Mrągowie, Piszu, Giżycku i Węgorzewie porozumiały się co do wspólnych działań promocyjnych. Jednym z obszarów współpracy jest popularyzacja Mazur pod hasłem „Mazury. Raj dla aktywnych”.

Jak to było ze szlakami w Powiecie Mrągowskim?
Powiat Mrągowski pod względem szlaków rowerowych nie miał jeszcze niedawno wiele do zaoferowania. Pierwsze szlaki zaczęły powstawać od roku 2009! Staraniami LOT Ziemia Mrągowska do 2015 roku powstało 6 szlaków o łącznej długości około 250 km. Co najważniejsze, ze względu na centralne położenie wpisały się one w istniejące szlaki na południu i północy Mazur. Obecnie szlaki na Mazurach są ze sobą zintegrowane.

Jakie działania podjęliśmy i co chcemy zrobić?

Krok 1. Najpierw przystąpiono do terenowego zanalizowania jakości dróg w powiecie mrągowskim. Z oczywistych względów pod uwagę brane były wyłącznie drogi lokalne. Drogi i ich odcinki zostały pogrupowane w kilka kategorii: asfaltowe, szutrowe, przeciwpożarowe nadleśnictw oraz nie nadające się dla rowerzystów.

Krok 2. Opracowanie systemu wzajemnie się uzupełniających szlaków, tak by można było w razie potrzeby zjechać na inny szlak. System został tak zaprojektowany, by turysta korzystał ze szlaków atrakcyjnych krajobrazowo oraz krajoznawczo. Uwzględnione zostały drogi lokalne, na których ruch samochodowy jest możliwie najmniejszy, a jakość dróg jest możliwie najlepsza. Czyli drogi powinny być bezpieczne i wygodne. Duża wagę miała spójność systemu, czyli zintegrowanie szlaków, które łączą miejscowości turystyczne z atrakcjami regionu. Bezpośredniość połączeń, która zapewnia najkrótsze połączenia, bez zbędnego kluczenia.

Krok 3. Przystąpiono do oznakowania szlaków, według opracowanego systemu. Następnie został wydany przewodnik „Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych”.

Krok 4. Kolejnym krokiem jest stworzenie regionalnego portalu promującego szlaki turystyki aktywnej na Mazurach www.aktywnynarowerze.pl. Znajdą się na niej docelowo wszystkie mazurskie szlaki rowerowe. Opis zawierać będzie nie tylko ślad gpx do pobrania na urządzenia mobilne, ale także komentarze/uwagi użytkowników. Będzie można zamieszczać zdjęcia. Prace trwają, uruchomieni nastąpi wkrótce!
Obecnie została uruchomiona
facebookowa strona portalu. Zachęcamy do jej odwiedzenia oraz polubienia.