Serdecznie zapraszamy na Kłobuki FEST, nowe wydarzenie promujące kulturę Warmii i Mazur, które odbędą się w dniu 18 lipca w godz. 12.00 – 20.00 na Placu Unii Europejskiej w Mrągowie.

Kłobuki FEST to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w tym: rękodzieła, muzyki, kuchni. Skierowana jest zarówno do twórców reprezentujących różne dziedziny tradycji regionalnych jak i osób odwiedzających imprezę: mieszkańców naszego miasta oraz licznie przebywających na Warmii i Mazurach w sezonie letnim turystów.

W ramach imprezy odbędzie się KERMOS wyrobów regionalnych, będziemy futrować /karmić/ kwaśnicą mazurską, odbędą się warsztaty garncarstwa, interaktywne zajęcia „Opowieści warmińskiej dachówki – bliski kontakt z kulturą i naturą”, konkurs na „MAZURSKIE KUCHY” i 11. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego a w nim konkurs na Pamiątkę z Warmii i Mazur

Zagrają berklejdy /muzykanci/ - dzień wypełni muzyka regionalnych kapel folkowych i biesiadnych, min: SZYBKI MONTAŻ, MOLLY MALONE’S, The UKRAINIAN FOLK.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów twórców regionalnych, gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Turystyki, dział ADM , tel. 89 743 34 52, e-mail: l.melnicki@ckit.mragowo.pl

PROGRAM

12.30  Kapele regionalne

14.00  Oficjalne otwarcie 11. Przeglądu Rękodzieła Artystycznego

14.30  SZYBKI MONTAŻ

Rozstrzygnięcie konkursu MAZURSKIE KUCHY

16.30  MOLLY MALONE'S

Rozstrzygnięcie Konkursu na Pamiątkę z Warmii i Mazur

18.30  THE UKRAINIAN FOLK

Zapraszamy do udziału w konkursie na „MAZURSKIE KUCHY”


Konkurs adresowany do osób indywidualnych, kół gospodyń wiejskich, promujący tradycyjne, nieco zapomniane wypieki takie jak: kuch - drożdżówka warmińska , fefernuszki – talarki piernikowe, brukowiec mazurski – piernik z syropem buraczanym czy sękacz mazurski.

Zasady uczestnictwa:
1. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 6 lipca br.

2. Konkursowy wypiek należy dostarczyć do organizatora w dniu imprezy czyli 18 lipca do godz. 14.00

Do wypieku konkursowego należy dołączyć kartkę z  imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz numerem kontaktowym 

3. Oceny wypieków dokona profesjonalne Jury. Głównym kryterium oceny wypieków będą walory smakowe i estetyczne oraz nawiązanie do tradycji

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie imprezy ok. godz. 16. 00.

Na autora najsmaczniejszego wypieku czekać będzie atrakcyjna nagroda /sprzęt AGD/!

Więcej informacji: Dział organizacji imprez /89/ 743 34 65, 743 34 70

Jednocześnie podczas imprezy odbędzie się 11. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego a w nim konkurs na Pamiątkę z Warmii i Mazur.  Celem przeglądu jest prezentacja mieszkańcom i turystom współczesnej sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, wspieranie i kontynuowanie tradycji rękodzielniczych, promocja rękodzieła artystycznego kulturowo związanego z regionem warmińsko – mazurskim. Organizatorami rzeglądu są: Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Burmistrz Miasta Mrągowa, Centrum Kultury i Turystyki.