27 czerwca (sobota), godz. 17.00 zapraszamy na wyjątkowy recital w ramach "Cyklu letnich koncertów na deptaku". Miejsce: molo przy skwerze Jana Pawła II

PRZEMEK MARUCHACZ - współtworzył zespół Prawy Ostry z Białegostoku. Aktualnie bierze czynny udział w zespołach Aura Mesy, North Wind, Efekt Motyla. Autor wielu tekstów i muzyki. Tym razem w solowej odsłonie łączy piosenkę żeglarską, poezję śpiewaną i pop akustyczny w przyjemny dla oka i ucha spektakl muzyczny.

Zapraszamy!

Koncerty w ramach cyklu letnich koncertów na deptaku dofinansowane ze środków budżetu miasta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mrągowo na 2015 r.