W związku z odbywającymi się ćwiczeniami z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych państw NATO do 5 lipca 2015 roku na terenie naszego kraju, informujemy, że teren powiatu mrągowskiego został wytypowany jako jeden z alternatywnych (bieżąco dostosowany do zmieniającego się scenariusza przedsięwzięć) kierunków przenikania ćwiczących pododdziałów. Może więc dojść do sytuacji, w której mieszkańcy powiatu zaobserwują obecność żołnierzy lub sprzętu wojskowego.

Dowództwo ćwiczących wojsk informuje, że istnieje prawdopodobieństwo przemieszczania się przez teren powiatu pojedynczych pojazdów wojskowych, przelotów na niskich wysokościach środków latających (także w godzinach nocnych), skoków spadochronowych i innej aktywności wojskowej.Źródło: Starostwo Powiatowe w Mrągowie