Mrągowskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci, reprezentowane przez mrągowiankę Zofię Wojciechowską w ramach programu UE Grundtviga pt. Śladami poetów - E. Wiechert i K.I.Gałczyński złożyło specjalną wizytę w Berlinie. Czas spędzony w stolicy Niemiec był bardzo pracowity. Realizowaliśmy program roboczy mający na celu podsumowanie naszych wspólnych działań i pracy 12-osobowej grupy woluntariuszy, które były prowadzone na Mazurach w Mrągowie i w Berlinie. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w Berlinie w siedzibie Policultura, z przyjemnością przekazujemy Mrągowianom i i mazurskim wolontariuszom biorącym udział w projekcie informację o tym fakcie.

Podczas pobytu w Berlinie Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Mazursko Warmiński Instytut
Hortiterapii realizował specjalny program pt. Mazury w Berlinie - Ogrody Zdrowia Hortiterapia. Jako przedstawicielka polskiej hortiterapii zostałam zaproszona przez prezesa organizacji Policultura działającej w Berlinie od wielu lat na rzecz integracji do przeprowadzenia wykładu o innowacjach społecznych prowadzonych przez Instytut Hortiterapii. Wizyta w Berlinie okazała się bardzo owocna. Efektem jest podpisanie deklaracji o współpracy między Instytutem Hortiterapii, Stowarzyszeniem Zielone Dzieci i berlińską Policultura reprezentowaną przez Bogusława Fleck.

Dodam, że Berlin jest miastem wielokulturowym, pełnym zielonych skwerów i parków, w których zastosowano wiele ciekawych rozwiązań dotyczących obszaru ekologii człowieka w wielkiej aglomeracji. Stara i nowa architektura miasta wyraźnie zachęca do zielonej partycypacji mieszkańców. W Berlinie odbyło się dedykowane seminarium pt. Ogrody Zdrowia - Hortiterapia, połączone z wykładem i warsztatem dla polskojęzycznego Klubu Rotarian.

Wydarzenie promujące naszą niezwykłą mazurską historię zostało wsparte przez Urząd Miasta Mrągowa, drobne przedmioty stanowiące turystyczne pamiątki naszego miasta i etnobotaniczne zwyczaje oraz smaki regionu Mazur, a była to "manowcowa maść na latanie" spotkało się z zaciekawieniem.

Działalność Warmińskiego - Mazurskiego Instytutu Hortiterapii Berlińczycy obecni na warsztatach i seminaryjnym spotkaniu w polskojęzycznym Klubie Rotarian zaopiniowali bardzo pozytywnie. W trakcie pracowitych dni sporządzono dokumentację fotograficzną prowadzonych zajęć w Berlinie, zapraszam do obejrzenia. Horti seminarium w stolicy Niemiec jest pierwszą tego typu mrągowską inicjatywą Instytutu Hortiterapii i Stowarzyszenia Zielone Dzieci z Mrągowa.

Program Śladami Poetów E. Wiechert i K.I.Gałczyński jest realizowany w ramach programu społecznego UE Grundtvig 2013-2015 r.Zofia Wojciechowska