Zapraszamy na nasze zajęcia i wystawę "Gadających dachówek" na V Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach. Gadające Dachówki na V Festiwalu Kultury Mazurskiej - to będzie opowieść o tajemnicach i życiu mieszkańców pałacu w Sztynorcie, zapraszam na horti warsztaty malowania gadającej dachówki w programie "Mazury po mazursku". Hortiterapia Instytut Hortiterapii Zielony Promień wspiera lokalnych animatorów kultury i tę inicjatywę, gdyż ważne jest dla nas zachowanie wspólnego dziedzictwa. Istotna jest edukacja w zakresie łączenia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, tworzenie ciekawych interakcji w turystyce Mazur i Warmii.

Powstaje wspólna Zielona Księga Mazur, zawierająca opowiastki o mazurskich codziennych zwyczajach i pięknie tajemnic mazurskiej przyrody. Chcemy przeprowadzić wspólne zajęcia dla dzieci i seniorów przybliżające kulturę mazurską Piecach. A dla społeczności w Mrągowie i Sorkwitach zajęcia odtwarzające historię regionu dotyczącą mazurskich zwyczajów związanym z codziennym życiem społeczności lokalnej. Powstałe prace które wyeksponujemy na Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach, będziemy dokumentować poprzez specjalne informatyczne technologie proces tworzenia prac warsztatowych.

Projekt "Mazury po mazursku" ma także służyć badaniu i odtworzeniu regionalnego stroju mazurskiej (sensburskiej lub ządźborskiej gburki), chcemy dokonać rekonstrukcji takiego stroju z opisem i dokumentacją pracy nad wykonaniem z udziałem warsztatu tkackiego przez twórcę ludowego z Mazur. Widzimy ogromną potrzebę konsolidacji środowiska lokalnego wokoło tematu regionalnej historii stroju mazurskiego i integracji służącej budowaniu tożsamości z współczesnymi Mazurami. W opisach zostaną zawarte etnobotaniczne bogactwa flory mazurskiej, chcemy stworzyć Zieloną Księgę Mazur. Zielona Księga Mazur będzie powiązana z pracami artystycznymi pochodzących z tradycji mazurskich domostw. Chcemy nauczyć mieszkańców patrzenia na mazurskie dziedzictwo jak na skarb kultury i natury. Potrzebna jest do tego głęboka przemiana świadomości i zmiana mentalności starszych i młodszych mieszkańców, którzy często zapominają o tym co okazuje się jest bardzo cenne dla turystów z zewnątrz - różnorodność form kulturowych Mazur, wyjątkowość mieszkańców i ich zwyczaje.

Projekt będzie polegał na przygotowaniu i zorganizowaniu warsztatu rękodzieła i etnobotaniki.  Jako atrakcja zajęć integracyjnych i turystyczna wykorzystywana jest tu lokalna kultura, folkloryzm oraz przyroda w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. Uczestnicy będą mieli poczucie uczestnictwa w czymś niepowtarzalnym i wyjątkowym, realizowanym w oparciu o nasze dziedzictwo.

Umożliwimy uczestnikom możliwość odbycia zajęć w oparciu o nowe narzędzia komunikacji. Podstawowym surowcem malarskim są stare dachówki, i elementy krajobrazu mazurskiej okolicy. Z jednej strony umożliwia to tanie pozyskanie surowca a z drugiej znakomicie wpisuje się w klimat dziedzictwa regionalnego i lokalnej historii. Zawiera elementu questingu i edukacji historii regionalnej. Następnie chcemy otworzyć strój mazurskiej gburki z pokazem pracy warsztatu tkackiego. Dokumentacja zebrana z opisami historii mazurskich będzie wydana w postaci albumu Zielonej Księgi Mazur.

Realizacja projektu nastąpi przy współpracy z Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, szkoły w Sorkwitach w oparciu o członków Lokalnej Organizacji Turystycznej i Bibliotekę Miejską oraz Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Mrągowie, szkoły w Mrągowie oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Fundację Dziedzictwo Nasze, chcemy zintegrować społeczność lokalną wokoło animatorów w Archipelagach Kultury Warmii i Mazur, tworząc swego rodzaju bank pomysłów na promocję lokalnej historii. Opisy zwarte w Zielonej Księdze MAZUR będą elementem edukacji. Rekonstrukcja stroju przyczyni się do popularyzacji regionu i kultury mazurskiej. Powstałe prace staną się wsparciem dla społecznej akcji zachowania dziedzictwa kulturowego. Zielona Księga Mazur zaś trwałym narzędziem promocji.

Zajęcia prowadzą: Zofia Wojciechowska i Renata Badaczewskabei, Sławomir Stefaniak, Czesław Ilwicki


Zofia Wojciechowska