Rada Miasta Giżycka wykonała kolejny ważny krok w ramach wspierania polskiej turystyki. 20 sierpnia przy poparciu burmistrza Giżycka została podjęta uchwała o finansowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury” (LOT Mazury), co gwarantuje harmonijny rozwój turystyki w regionie.

Pozytywny klimat do zmian
Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury” z Powiatu w Giżycku, wspólnie z samorządem miasta Giżycko i przy wsparciu Starostwa powiatowego odniosła kolejny sukces. Zaledwie rok po wznowieniu działalności organizacji udało się przekonać nowych radnych, do tego, co od zawsze wydawało się oczywiste – mianowicie do sposobu finansowania turystyki w regionie. Dotychczas opłata miejscowa pobierana przez obiekty i firmy prowadzące działalność turystyczną, trafiała do ogólnego budżetu miasta. Z tego powodu podmioty turystyczne nie widziały w tym korzyści dla branży, tym bardziej, że nie miały wpływu na możliwości rozdysponowania tej kwoty. Do tej pory również przyjeżdżający na Mazury turysta, nie wiedział, za co właściwie uiszcza wymaganą opłatę miejscową. Jest to ogólnopolski paradoks, ponieważ to branża turystyczna i Lokalne Organizacje Turystyczne mają największy wpływ na sumę zabranych środków.

Wychodząc temu naprzeciw LOT MAZURY przygotowuje kampanię informacyjną dla podmiotów turystycznych i turystów - dlaczego warto pobierać i uiszczać tę opłatę. Kampania przedstawi korzyści dla regionu oraz dla każdego odwiedzającego Mazury. Od teraz każdy dowie się, na co przeznaczane są środki zbierane od turystów.

Krok milowy dla Lokalnych Organizacji Turystycznych w Polsce
Rola LOTów w kształtowaniu turystyki w Polsce do dziś jest niedoceniana. Dzieje się tak, mimo że ustawodawca w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej dostrzegł istotną rolę LOTów we współpracy z samorządami. Z mocy tej ustawy samorządy mogą, a nawet powinny być członkami LOTów.

Samorząd Powiatu w Giżycku i miasta gminy Giżycko, jako pierwszy w Polsce dostrzegł bardzo ważną rolę aktywizacji społecznej, która w swoich działaniach pomaga samorządom poprzez przejmowanie niektórych ich zadań w celu lepszej promocji regionu i integracji branży okołoturystycznej. Oddolne działania pozwolą na bardziej efektywne i tańsze wykonywanie zadań związanych z turystyką.

Środki przekazywane dla LOTu Mazury na działalność wyniosą 50% łącznych dochodów z tytułu pobierania opłaty miejscowej. W zamian za to, LOT Mazury zobowiązał się zwiększyć efektywność zbierania tej opłaty, co w efekcie zwiększy ogólny budżet miasta oraz budżet samego LOTu. Podjęta współpraca to dowód, że działania władz i organizacji pozarządowych są możliwe i idą z duchem czasu. Im większa odpowiedzialność społeczna i zainteresowanie samych mieszkańców, tym lepsze rezultaty dla regionu. Rozwój lokalnej turystyki to szansa na stworzenie nowych miejsc pracy, polepszania warunków działania dla istniejącej już branży turystycznej oraz możliwość harmonijnego rozwoju tej części Polski – powiedział Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka.

Plany na przyszłość
Decyzja Rady Miasta Giżycka stworzy szansę dla wszystkich LOTów w Polsce, aby zmienić podejście samorządów do turystyki oraz do osób aktywnych, które swoimi działaniami chcą wspierać rozwój turystyki w regionie. Dopiero niedawno w Polsce odkrywa się realny potencjał branży turystycznej i jej wpływ na budżet kraju. Według przeprowadzanych badań to właśnie turystyka zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem dochodowości, tuż za przemysłem zbrojeniowym. Z tego względu warto zadbać, aby stworzyć jej odpowiednie warunki do rozwoju i mechanizmy wsparcia, zwłaszcza, że np. Mazury to miejsce coraz częściej odwiedzane przez turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.


                                                      Zarząd LOT MAZURY