Wieczorem 2 sierpnia, w ramach rozpoczynającego się projektu związanego z 21-tym Festiwalem Kultury Kresowej, do Mrągowa przyjechała kilkunastoosobowa grupa dziennikarzy i artystów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. INTER ART – taką nazwę nosi artystyczny prolog przedfestiwalowy. Projekt ma na celu artystyczny warsztat kulturotwórczy związany z dziedzictwem przyrodniczym Ziemi Mrągowskiej. Chcemy poznać współczesne oblicza kultury kresowej, dowiedzieć się o potrzebach środowisk polskich za wschodnią granicą. Jednocześnie chcemy pokazać naszym gościom walory gospodarcze Mrągowa, najważniejsze atrakcje przyrodnicze i turystyczne Warmii i Mazur.

Utworzono 3 zespoły (dziennikarski, malarski i muzyczny), które w ciągu kolejnych dni będą intensywnie pracować nad niespodziankami, które wszyscy poznamy podczas Festiwalu. Jednak zanim przybysze zza wschodnich granic podjęli się swoich działań, mieli okazję poznać uroki, historię oraz znamienitości naszego miasta. Poniedziałek zaczął się od wizyty w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Uczestnicy projektu poznali pana Piotra Dondajewskiego, który wraz z Panią Agnieszką Kozioł i Zofią Wojciechowską przybliżyli harmonogram prac. Doszło także do wymiany upominków. Prezes LOT „Ziemia Mrągowska”, pan Robert Wróbel opowiedział zgromadzonym o najciekawszych wydarzeniach historycznych związanych z naszym miastem, następnie poprowadził wycieczkę. Na twarzach gości zza granicy widoczne było zafascynowanie bogatą roślinnością w centrum naszego miasta, zabytkową architekturą oraz samym życiem ulic. Słońce, które tego dnia było wyjątkowo gorące, rozjaśniało widoki wokół Jeziora Czos i prowadziło grupę mrągowską promenadą do Kościoła św. Wojciecha, a następnie do urzędu miasta, dokładniej do gabinetu pani burmistrz Otolii Siemieniec. Uczestnicy projektu zostali uświadomieni, że mają przyjemność przebywać w mieście słynącym z wielu festiwali znanych w całej Polsce oraz aktywności społecznej mieszkańców, która przeradza się w konkretne inicjatywy doceniane nagrodami, m.in. Mrągowo – Miasto Ludzi Aktywnych. Wszystkie te wydarzenia pełne wrażeń, emocji oraz zdobytej wiedzy miały miejsce podczas nieznośnych upałów, dlatego też pomimo wytrwałości naszych gości, zmuszeni zostali do popołudniowego odpoczynku. Jezioro Czarne nad którym mieszkają uczestnicy warsztatów jak nam powiedzieli jest bardzo tajemnicze. Natomiast po obiedzie, 3 zespoły: dziennikarzy prowadzonych przez dziennikarkę Zofię Wojciechowską, malarzy - pod opieką uznanego twórcy i plastyka Piotra Dondajewskiego oraz zespół śpiewu wzięły się ostro do pracy, aby ukrasić swoimi dziełami i wystąpieniami jubileuszową edycję Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie.

Przed nami pracowite dni warsztatów m.in. językowych. Mamy zamiar odwiedzić redakcję Kuriera Mrągowskiego i Gazety Olsztyńskiej. W Olsztynie czeka nas zwiedzanie drukarni i zajęcia z redaktorem Adamem Bartnikowskim, zamierzamy także zwiedzić olsztyńską starówkę. Interaktywne warsztaty z przedstawicielami biznesu m.in. turystycznego. W praktyczny sposób chcemy pokazać dziennikarzom jak powstają innowacyjne produkty regionalne i jak działa się w klastrach m.in. przez tworzenie pakietów turystycznych.  Mamy także nadzieję, że uczestnicy pleneru przez udział w organizowanych w Bibliotece Miejskiej warsztatach kaligrafii włączyli się do naszej akcji „Listów z Mazur”. Społeczna aktywność organizacji mrągowskich reprezentowana jest przez Stowarzyszenie Zielone Dzieci, które woluntarystycznie wspiera działania programu.

W czwartek wieczorem o godzinie 17.00 w Ośrodku Polonez odbędzie się spontaniczny koncert dla gości zgrupowania Inter Art. mazurskiej pieśni w wykonaniu zespołu „ Kosaczewina” z Kętrzyna. Razem z syberyjskim zespołem śpiewaczym „Czerwone Jagody” ( uczestnikiem 21 FKK), który odtwarza kulturę Mazurów zamieszkujących w dwóch wsiach na Syberii odtworzymy mazurską wieczornicę. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do odwiedzenia i wspólnego śpiewania. To wyjątkowa okazja do wolnego udziału w artystycznym plenerze i spotkania z uczestnikami.

W sobotę przygotowaliśmy dla miłośników FKK niespodziankę, będzie to godzinne spotkanie z grupą dziennikarską na placu Unii Europejskiej. O godzinie 12.00 specjalna prezentacja prac połączona z możliwością otrzymania wydawnictwa, nad którym pracują obecnie uczestnicy pleneru. W tym dniu będzie także możliwość nabycia książek o Kresach. Listy z Mazur i Inter Art na specjalnym stoisku Domu Spotkań z Historią. W interaktywnej księgarni zapoznacie się Państwo z naszym gościem-  badaczem historii i pisarzem  Tomaszem Kubą Kozłowskim.

Aktorami wydarzeń pleneru „Inter Art. Prolog” są działacze zespołów „Czerwone Jagody” z Minusińska na Syberii i Abakanu stolicy Chakasji,  artyści z Białorusi – Andrzej Filipowicz i Wacław Romaszko, Ukrainy – prof. Mieczysław Maławski i jego syn także artysta Władysław Maławski.  Litwę reprezentuje Władysław Ławrynowicz, a z Syberii intrygująco (ze względu na odległość od Polski) prezentuje się „Galeria Minusińska”. W grupie dziennikarskiej znaleźli się red. Irena Waluś z ZPB „ Magazyn Polski” i redaktor portalu „Znad Niemna” Ludmiła Burlewicz. Ryszard Rotkiwicz twórca i redaktor naczelny jednego z pierwszych komercyjnych portali redagowanych w języku polskim na wschodzie  DELFI z Litwy,  red. Halina Borawska nauczycielka i korespondent pisma „ Znad Wilii”, red. Janina Pukajewicz i Antonina Tarasowa z Bukowiny na Ukrainie prowadzące „ Gazetę Polską” oraz redakcja „ Rodacy na Syberii” reprezentowana przez red. Artioma Czernyszewa, dr Sergiusza Leończyka oraz polonijne radio w Minusińsku prowadzone przez Larysę Korenets.

Serdecznie zapraszamy na 21 Festiwal Kultury Kresowej i do udziału w działaniach INTER ART.PROLOG. Wspólnych rozmów i spotkań z artystami i dziennikarzami. Program został doceniony i uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz patronat Burmistrz Miasta Mrągowa, realizowany jest przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, wsparcie Warmińsko – Mazurski Instytut Hortiterapii. Patronat medialny Program Pomost Radio Wnet i Gazeta Olsztyńska oraz Kurier Mrągowski.

Opracowanie red. Zofia Wojciechowska i Dominik Wojciechowski
Fot. Dominik Wojciechowski, student UWM
Grafika Piotr Dondajewski