LISTY Z MAZUR W INTERAKTYWNEJ FORMIE NA STOISKU 21 FESTIWALU KULTURY KRESOWEJ W MRĄGOWIE

08.08.2015 r. (sobota), 12.00-16.00 plac Unii Europejskiej w Mrągowie

Gościem stoiska Listy z Mazur będzie Tomasz Kuba Kozłowski – kolekcjoner, twórca największej prywatnej kolekcji „kresowianów” liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Zapraszamy do rozmów i obejrzenia prezentacji kresowej korespondencji z dawnych lat, stanowiącej barwny dokument życia społecznego i kulturalnego. Ciekawa opowieść o historii powstania zbioru dokumentacji piśmienniczej związanej z Kresami.

Tomasz Kuba Kozłowski to popularyzator wielowątkowego dziedzictwa Kresów, autor wystaw, organizator spotkań, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom, autor 100 oryginalnych prezentacji multimedialnych z cyklu „Opowieści z Kresów”, których premierowe pokazy odbywają się od 2007 roku w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Dodatkowa informacja:

Świat Kresów – stoisko Domu Spotkań z Historią z literaturą kresową

Kilkadziesiąt tytułów książek
– monografii i opracowań historycznych, pamiętników i wspomnień, reportaży, dzieł literatury pięknej, przewodników, albumów dotyczących dziedzictwa kulturowo-historycznego Kresów można będzie nabyć w stoisku przygotowanym przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie. W ofercie znajdą się publikacje dotyczące całych Kresów, poszczególnych krain (Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, Nowogródczyzny, Polesia, Wołynia, Podola, Pokucia, Ziemi Lwowskiej) jak i poszczególnych miejscowości a także wydawnictwa poświęcone relacjom polsko-ukraińskim w XX wieku.

Wśród oferowanych publikacji można będzie nabyć album „Świat Kresów” autorstwa Tomasza Kuby Kozłowskiego i Danuty Błahut-Biegańskiej zawierający ikonografię dotyczącą ponad 250 miejscowości na Kresach, zarówno tych, które w okresie międzywojennym znajdowały się na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej, jak i tych, które po 1921 roku pozostały poza jej granicami. W dziesięciu rozdziałach albumu: ► Od Inflant po Podole;  ► Tygiel narodów, religii i kultur; ► Wieś; ► Dwór, pałac, zamek;  ► Miasteczko; ► Zdrój i letnisko; ► Miasto; ► Szkoła i wychowanie; ► Wojsko; ► Okruchy Kresów. Od kresowych korzeni do kolekcji „kresowianów”zawarte zostały reprodukcje blisko 800 oryginalnych obiektów z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego (zdjęć, pocztówek, wydawnictw, druków ulotnych i reklamowych, dokumentów, archiwaliów, map, antyków, przedmiotów codziennego użytku, pamiątek osobistych, odznak, medali), w znacznej mierze unikatowych, prezentowanych publicznie po raz pierwszy.