Mazury to enklawa dzikiej, nieskażonej jeszcze ludzką ręką przyrody, piękny i niezwykle urozmaicony polodowcowy krajobraz. To okolone sitowiem jeziora, bory i puszcze, malownicze poranne mgły, klucze bocianów, żurawi i kormoranów, tajemnicze jelenie, łosie czy groźne wilki. Próżno by szukać drugiego takiego fotografika jak Waldemar Bzura, który z tak ogromnym zapałem i wytrwałością, a także z prawdziwym artyzmem utrwala wyjątkowość flory oraz fauny tego regionu. Każde z unikatowych zdjęć robi wielkie wrażenie. Żyjący na Mazurach Waldemar Bzura jest znawcą zachowań ptaków i zwierząt, dzięki czemu mógł je podpatrzeć w sytuacjach, jakich nie ujrzy nigdy zwykły turysta.

Album jest też wyrazem nadziei autorów i wydawcy, że to piękno Mazur uda się tam ocalić - nadziei, którą wpiera również tekst dr. Jerzego Kruszelnickiego, światowego działacza ochrony przyrody.

Album do kupienia (90 zł) w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej (Centrum Kultury i Turystyki) ul. Warszawska 26, Mrągowo, tel. (89) 741 80 39