To już trzecia edycja Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wydania jest 400 tysięcy złotych, czyli o 100 tysięcy więcej niż w rok temu.

MBO to proces, w którym mieszkańcy faktycznie decydują o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Proces ten rozpoczyna się od zebrania pomysłów na zadania, które poddawane są dyskusji i głosowaniu mieszkańców. Kwota przeznaczona na inwestycje wybrane przez mieszkańców, wyniesie 400 tys. zł. w tym 360 tys. zł na zadania inwestycyjne i 40 tys. zł na zadania miękkie. Pomysły, które otrzymają największe poparcie będą zrealizowane w 2016 roku.
 
Od poniedziałku 24 sierpnia ruszają konsultacje społeczne i potrwają do 18 września. Propozycje zadań w ramach MBO może zgłosić każdy mieszkaniec Mrągowa, posiadający meldunek stały lub tymczasowy na terenie Miasta.

W tym roku propozycje zadań składamy przez internet, klikając link na stronie Miasta, który będzie aktywny od 24 sierpnia. Osoby, które nie mają dostępu do komputera  lub internetu, mogą skorzystać z bezpłatnych punktów w Urzędzie Miasta lub Bibliotece Miejskiej lub złożyć formularz  w wersji papierowej. Formularz zgłoszenia zadania dostępny będzie w Punkcie Interesanta Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej: www.mragowo.pl oraz za pomocą Modułu internetowego. Do formularza zgłoszenia zdania należy dołączyć listę z podpisami poparcia co najmniej 30 mieszkańców Mrągowa. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, lub wysyłać na adres Urzędu. Formularze mogą być składane także drogą elektroniczną za pomocą Modułu.

Zgłaszający zadanie może skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego, nieodpłatnie codziennie w godzinach 14.30-15.30. Złożony projekt zadania nie może przekraczać puli 360 tys. zł na zadania inwestycyjne oraz 40 tys. zł na zadania miękkie, przeznaczonych na realizację MBO.

Od 12 do 19 października mieszkańcy będą mogli zagłosować na wybrane projekty. Wyniki poznamy 27 października.

Więcej...