Tablice informacyjne zostały przygotowane, ławki kupione a praca nad drewnianymi dybami wre.  Do końca sierpnia na terenie ruin zamku w Szestnie zostanie zamontowana mała infrastruktura turystyczna. To efekt realizacji zadnia „Szestno-średniowieczna wieś”.

Mieszkańcy Szestna wspólnie z pracownikami Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej opracowali teksty na tablice informacyjne. Te zostały już wykonane i czekają na montaż. Podobnie jest z drewnianymi ławkami. Drewniane dyby, które docelowe mają służyć jako miejsce do zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Szestna zostały zlecone doświadczonemu stolarzowi. Mała infrastruktura turystyczna do końca sierpnia stanie na terenie ruin jedynego w powiecie mrągowskim zamku krzyżackiego. Trwają również pracę nad e-ulotką o Szestnie. Publikacja zostanie wzbogacona zdjęciami ze średniowiecznego festynu, który zaplanowany jest na wrzesień. Spotkania robocze w sprawie imprezy podsumowującej projekt odbędą się na początku miesiąca.

 

Projekt "Szestno-średniowieczna wieś" zrealizowano ze środków  programu mikrodotacji “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowanego przez MPiPS w ramach FIO.