Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy MOJA - TWOJA - ICH TOŻSAMOŚĆ w piątek 2 października 2015 r. , o godzinie 17.00 w Galerii Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Młodzież klasy 2d Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z wychowawcą Magdaleną Lewkowicz odwiedziła kilka zapomnianych miejsc w naszym powiecie. Były to stare nieczynne cmentarze, gdzie pochowano ludzi różnych wyznań.  Celem ich działań było pokazanie aspektów historycznych, kulturowych oraz społecznych ludności zamieszkującej w przeszłości tereny obecnej Warmii i Mazur, uwrażliwienie młodego człowieka na stosunek do tych których już nie ma, pokazanie możliwości obcowania z historią lokalną.

Pierwsza wyprawa odbyła się w maju 2015 roku do lasu niedaleko Maradek wraz z grupą młodzieży niemieckiej z Wyspy Sylt (goszczących u Pastora Krzysztofa Mutschmanna z Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Sorkwitach). Tam uporządkowano stary ewangelicki cmentarz. Wśród mchu, krzaków i drzew po wstępnej wycince i uprzątnięciu gałęzi pojawiły się pierwsze nagrobki. Było ich już niewiele, ok. pięciu. Udało się odczytać inskrypcje na dwóch nagrobkach, dzięki technice określanej przez Tomasza Malca z Tarnowa  jako „maziaje”- odwzorowanie na kartce ołówkiem tego co istnieje na nagrobku.

Po dwóch miesiącach dziewczyny pojechały, już w czasie wakacji na Cmentarz żydowski w Mikołajkach, gdzie również uprzątnęły teren, wyczyściły macewy, a następnie przygotowały „maziaje”.

Kolejne miejsce to zapomnianych kilka nagrobków mieszkańców Sensburga niedaleko dzisiejszego cmentarza na Polskiej Wsi.

Pracy było mnóstwo, ale warto przeżyć taką lekcję historii i pozwolić ocalić choć część naszej tożsamości od zapomnienia.

Dziś na wystawie możemy obejrzeć fotografie pokazujące pracę przy nagrobkach, ich odwzorowywanie i efekt końcowy czyli wykonaną kalkę części nagrobków.

WYSTAWĘ PRZYGOTOWAŁY:
Lewkowicz Magdalena - opiekun * Bugnacka Marta * Czopek Marta * Jurczyk Alicja * Kozłowska Patrycja
Niewiadomska Magdalena * Olbryś Dominika * Olszewska Magdalena * Oskroba Paula * Piaścik Eliza
Pryślak Gabriela *  Rutkowska Paulina * Skalska Roża *  Sółkowska Monika * Załęska Sandra
Tarasewicz Ewelina * Wysocka Marta * Zapert Klaudia- FOTO * Żak Kinga