Historia wsi oraz atrakcje turystyczne z przełomu średniowiecza w każdym miejscu o każdej porze. Mieszkańcy Szestna przygotowali e-ulotkę o swojej miejscowości. Publikacja powstała w ramach projektu "Szestno-średniowieczna wieś".

Nieograniczony nakład i dostępność w każdym miejscu na świecie o każdej porze. Jednym słowem lokalna sprawa w globalnym wymiarze. Tak w skrócie można opisać e-ulotkę, którą przygotowali mieszkańcy Szestna o swojej miejscowości.

Publikacja prezentuje średniowieczny kontekst historyczny Szestna. Założenie wsi, historię zamku, czy wyposażenie kościoła. Ulotka została wydana w ramach projektu „Szestno-średniowieczna wieś” dofinansowanego z programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.