Temat wiodący II Horti Festiwalu to - ​ ​ HORTITERAPIA W PROGRAMACH REWITALIZACJI ZIELONYCH OBSZARÓW MIASTA ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

CZYM JEST HORTITERAPIA? W skrócie - jest to rehabilitacja łącząca nauki medyczne oraz ogrodnicze, zakładająca działania w celu poprawy stanu zdrowia w sferze psychicznej i fizycznej człowieka.

Zadanie jest realizowane przez Instytut Hortiterapii i Stowarzyszenie Zielone Dzieci we współpracy z Uniwersytetem​ Warmińsko-Mazurskim​ w Olsztynie i naszymi Zielonymi Przyjaciółmi. Zapraszam Was także na wieczór z "gadającą dachówką", będziemy tworzyć indywidualne dzieła na rzecz rozwoju Ogrodów Zdrowia w Mrągowie, a o czym będziemy opowiadać nad dachówkami? - oczywiście o zielonych emocjach.

Wykład inauguracyjny otwarty: *"Zagospodarowanie zielonej przestrzeni miast" (Zielona partycypacja) – prof. Stanisław Czachorowski z Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie- Honorowy Ambasador Ogrodów Zdrowia Hortiterapii

II HORTI FESTIWAL MRĄGOWO 2015 r. HORTITERAPIA W PROGRAMACH REWITALIZACJI ZIELONYCH OBSZARÓW MIASTA Organizator: Instytut Hortiterapii i Stowarzyszenie Zielone Dzieci Gościniec Molo ul. Jeziorna 1 b w Mrągowie

19-20 listopada 2015

I Dzień 19 listopada 2015
11.30-11.45 rejestracja uczestników
11.45- 12.00 Briefing prasowy
12.00 – 12.05 przywitanie Gości, patronat Burmistrz Miasta Mrągowa Otolii Siemieniec
12.10- 12.15 wprowadzenie w tematykę „ Kwiatoterapia, czyli leczenie pięknem roślin„ - mgr Zofia Wojciechowska - Instytut Hortiterapii
12.15-12.30 Wykład inauguracyjny otwarty: *"Zagospodarowanie zielonej przestrzeni miast" (Zielona partycypacja) – prof. Stanisław Czachorowski z Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie- Honorowy Ambasador Ogrodów Zdrowia Hortiterapii
12.30-13.00 Wykład gościnny otwarty: * Ogrody Zdrowia - zajęciach z motywacją do działania: „Terapeutyczne i edukacyjne funkcje ogrodu” prof. Mikołaj Knaflewski UP Poznań
13.00-13.10 przerwa na kawę/ zgłoszenia do dyskusji

Cz. 2 Horti Festiwalu
13.10 -13.30* Hortiterapia sposób na turystykę rehabilitacyjną – „Ogrody zdrowia przyczynek do rozwoju ośrodków opieki i zakładów zdrowotnych. Innowacja w zielonej przestrzeni miast” - Instytut Hortiterapii; hortiterapeuta mgr Zofia Wojciechowska oraz Dominik Wojciechowski - licencjonowany specjalista ds. turystyki i rekreacji
13.30-13.45 * Społeczna i edukacyjna rola przestrzeni ogrodu: Wystąpienie nawiązujące do podlaskich przykładów istniejących i projektowanych przestrzeni publicznych o charakterze ogrodu, parku, otwarcia krajobrazowego - prelegent inż. arch. kraj. Patryk Gniedziejko - Politechnika Białostocka
13.45 -14.00 * Przyrodnicza partycypacja a rozwój społeczności lokalnych – hortiterapia w programach społecznych - Stowarzyszenie Zielone Dzieci w Mrągowie
14.00 -14.30 * Fundusze w sferze rewitalizacji cz.1 -Mrągowski Budżet Obywatelski - mgr Donata Durka kierownik Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej, Urząd Miejski w Mrągowie
14.30 -15.00 przerwa na kawę

Cz. 3 Horti Festiwalu

15.00-15.30 Hortiterapia – dobre praktyki, zakres wystąpienia: Przedstawienie zwiększającego się zapotrzebowania na tworzenie zielonych przestrzeni oddziaływających terapeutycznie, na przykładzie ogrodu hortiterapeutycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie – Anna Szczepańska, Zielona Terapia z Krakowa

15.00 -16.30 Fundusze w sferze rewitalizacji cz.2 moderator panelu - Prezes Instytutu Rozwoju i Współpracy InterCharrette Stanisław Lis - Gość specjalny Horti Festiwalu
15.30-16.00 * Fundusze UE w sferze rewitalizacji – programista funduszy ds. Polityki Regionalnej, autor ponad 1600 zrealizowanych projektów, 100 programów rewitalizacji przeprowadzonych w Polsce, specjalista programów inżynierii finansowania dla JST i MSP, twórca strategii rozwoju miast i gmin na lata 2015-2020. Najbardziej aktywni uczestnicy dyskusji otrzymają pamiątkowy prezent wydawnictwo Pt. „ Strategia. Rewitalizacja. Pieniądze – Inżynieria Finansowania” autorstwa Stanisława Lisa.

16.00- 16.30 Dyskusja i wolne prezentacje z udziałem Gości i uczestników, naukowców i praktyków, pasjonatów zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Mazur: Fundusze UE w sferze rewitalizacji; Zielona biblioterapia w integracji społeczności lokalnych; Przyrodnicza partycypacja a rozwój społeczności lokalnych; Społeczna i edukacyjna rola przestrzeni ogrodu; Ogrody Zdrowia; *Relacja z wizyty studyjnej w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu, spotkanie z konsultantem hortiterapeutą * Las żywą przestrzenią innowacji socjologiczno – terapeutycznej. Wystąpienie Nadleśnictwo Mrągowo Hortiterapia stosowna
16.30 -17.00 horti spacer - zwiedzanie Mrągowa z przewodnikiem
17.00 -18.00 przerwa organizacyjna

Wieczór – 4 Żywiołów - Zajęcia w Gościńcu Molo
18.00 * Horti animacje - Zapraszamy do udziału w praktycznych zielonych warsztatach pt. „ Gadające dachówki” prowadzenie prof. Stanisław Czachorowski i artyści z Warmii oraz Mazur
19.30 Uroczysta kolacja Jubileusz Stowarzyszenia Zielone Dzieci i Instytutu Hortiterapii Wydarzeniu towarzyszy aukcja prac na rzecz utworzenia OGRODU ZDROWIA HORTITERAPII W MRĄGOWIE i rozwoju programu Mazury dla Diabetyków

II Dzień - Gościniec Molo 20 listopada 2015
*Hortiterapia - dobre praktyki / prezentacje
9.00 -9.15 Hortiterapia - dobre praktyki sposób na turystykę rehabilitacyjną- Mazurski Klaster Turystyczny oraz Instytut Hortiterapii & Partnerzy
9.15-9.30 Hortiterapia B+ R Mobilny ogród zdrowia, czyli transfer nauki do MŚP - prezentacja Instytut Hortiterapii
9.30 -10.00 * Mazury dla Diabetyków - Dietoterapia inż. Dr Katarzyna Kowalcze i Instytut Hortiterapii referuje Krzysztof Prokurat Student (studia drugiego stopnia) WYDZIAŁ PRZYRODNICZY - KIERUNEK DIETETYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH Z zawodu dietetyk i z pasji dietetyk, kierowca, ślusarz mechanik, kucharz , z zamiłowania wędkarz , podróżnik i akwarysta. Z powołania mąż i ojciec trzech synów wykarmionych własną piersią („…bo w końcu ja i żona to jedno ciało“ jak twierdzi. )
10.00 -11.00 Horti Animacje -praktyczne zajęcia hortiterapii – Zielona Akademia. Wśród uczestników zajęć rozlosujemy specjalną nagrodę album o przyrodzie Mazur znanego fotografika Waldemara Bzury
11.30 -12.00 Uroczyste wręczenie certyfikatów Zakończenie II Horti Festiwalu

Kontakt tel. 518 921 104 Zgłoszenia e-mail horti.biuro@gmail.com