Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach ogłasza konkurs fotograficzny i plastyczny pt. "Jesień". Format prac dowolny w technikach: fotografia, rysunek, obraz, pastela, technika dowolna.

Prace składać można do 10 grudnia 2015. Ogłoszenie wyników - 15 grudnia 2015.

Szczegóły:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Szkolna 18, 11-731 Sorkwity

tel. (89) 742 81 25