Mazury dla Diabetyków - to program polegający na propagowaniu zdrowego stylu życia. Razem na Mazurach chcemy się nauczyć jak wspólnie dobrze spędzać czas. W ramach projektu przewidziano działania, które posłużą stymulowaniu aktywności w kierunku podnoszenia świadomości o cukrzycy, stwarzające możliwości aktywnego trybu życia, przezwyciężania osamotnienia z powodu złego stanu zdrowia. Nauki racjonalnego postępowania w kontaktach z osobami dotkniętymi chorobą m.in. cukrzycą. Naszym wspólnym celem jest - Nauka zdrowego sposobu na życie. jednocześnie chcemy pokazać zdrowotne i niezwykłe walory Mazur.

Zdrowy styl życia, jaki projekt propaguje przyczynia się do lepszej jakości dnia codziennego społeczności lokalnych. Brak wiedzy na temat zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi m.in cukrzycą powoduje obniżenie zdolności do samorozwoju. Zakładamy współdziałanie szeroki rzesz mieszkańców, a naszym celem o charakterze dobra wspólnego jest zaspokojenie konkretnych potrzeb osób z problemem diabetologicznym. Zaproszenie kierujemy do osób chorych na cukrzycę, członków ich rodzin a także środowiska pielęgniarek środowiskowych oraz pracowników DPS, MOPS oraz wolontariuszy. Zaobserwowaliśmy potrzebę szkolenia z zakresu komunikacji z osobami dotkniętymi cukrzycą, edukacji dietetycznej, przełamanie barier i onieśmielenia w przypadku choroby, która powoduje narastanie problemów społecznych. Naszym celem jest stymulowanie procesu rehabilitacji i polityk pro zdrowotnych m.in. w mieście Mrągowo i Powiecie Mrągowskim. Zadania te realizować chcemy wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, w sposób przemyślany angażujemy zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe. Instytut Hortiterapii zaprasza na kolejne wydarzenie programu Mazury dla Diabetyków.

Mazury dla Diabetyków. Spotkanie 4 Żywiołów. Natura i Psychologia. Zapraszamy na spotkanie pokazowe hortiterapii. Wstep wolny. Piątek 16.10.2015 r. godz. 17:00, Ośrodek Polonez nad j. Czarnym w Mrągowie.

Prowadzenie: Instytut Hortiterapii Zofia Wojciechowska, tel. 518 921 104, e-mail: programpomost@gmail.com