21 października, godzina 17.00, GOSiR w Pieckach

Mazury to kraina bogactwa przyrodniczego i wartości mazurskich wytworów rękodzielniczych. Chcemy razem poznać wszystkie cuda kultury i natury, by móc się nimi dzielić z mieszkańcami i gośćmi odwiedzającymi nasz region. Kultura w naturze. Każdego dnia na progu mazurskiego domu wschodzi słońce ukazując piękno wielokulturowości mieszkających tu ludzi. Oni są dobrem najwyższym tej historii. Poznanie tego co zapomniane i odszukanie zagubionego stanie się przygodą. Mazury po mazursku dla nas razem, zapraszamy wszystkich do wspólnego tworzenia Zielonej Księgi Mazur, spotkania z Ządźborską Gburką.

Program jest finansowany z środków FIO Działamy lokalnie.

"Mazury po mazursku" to projekt popularyzujący i przybliżający wspólną historię regionu mazurskiego, dawnych oraz współczesnych mieszkańców. Uwypuklamy wspólne wartości kultury polskiej i niemieckiej na podstawie analizy twórczości i biografii niezwykłych Mazurów. Bliska jest nam twórczość Ernsta Wiecherta - zielonego piewcy Mazur.

Budujemy porozumienie między narodami utrwalając napotkane obrazy z życia miast i wsi naszego regionu. Autorzy podjęli zadania badawcze, zastanawiając się nad wymiarem codziennego życia mieszkańców Mazur, dotykając artefaktów pracują na rzecz odtworzenia tradycji mazurskiego stroju. Celem naszych prac w projekcie jest podjęcie działania wzbogacającego zasób europejskiej pamięci dotyczącej losów przedwojennych Mazur.

W kontekście działań animacyjnych społeczności lokalnych metody pracy jakie zostały przyjęte przez organizatorów pozwalają uczestnikom przełamać bariery wykluczenia w zakresie partycypacji obywatelskiej i współtworzenia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Działamy lokalnie na rzecz wspólnego rozwoju. Organizujemy wizyty studyjne, warsztaty kulturotwórcze, debaty, forum on-line, łączymy się z młodzieżą przez telemost (skypemost), prowadzimy e-konferencje międzynarodowe i regionalne.  Nabywamy doświadczenia w pracach wydawniczych i publicystycznych, prowadzimy społeczną digitalizację. Zapraszamy na naszą stronę by zapoznać się  publikacją internetową.

Zapraszamy do współpracy. My Miłośnicy Mazur.

Działajmy wspólnie na rzecz ochrony natury i kultury naszego regionu.