Trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Mrągowa. By zachęcić młodszych mieszkańców miasta do zaangażowania się w ten ważny dla wszystkich temat, Urząd Miejski w Mrągowie postanowił zorganizować konkurs plastyczny.

Udział w konkursie jest skierowany dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat „Mrągowo w przyszłości”. Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 23 października 2015 roku, na poniższy adres (z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Mrągowo w przyszłości”): Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w regulaminie poniżej. Zachęcamy serdecznie wszystkim młodych obywateli do wzięcia w nim udziału i pokazania, jak według nich powinno lub mogłoby wyglądać Mrągowo w przyszłości.

Regulamin...