Warmińsko-Mazurski Instytutu Hortiterapii i Stowarzyszenia Zielone Dzieci z Mrągowa przygotowało szereg imprez, które mają OTWIERAĆ drogi do współpracy między naukowcami, którzy udostępniają wyniki swoich badań, a wszystkimi potencjalnymi współpracownikami.

Są to imprezy:

Społeczna archiwistyka i dygitalizacja 20.10.2015;
Mazury po mazursku - wieczornica 21.10.2015 w Pieckach;
Wizyta studyjna i 2 spotkania otwarte z ekspertami etno-kostiumologii 20-21.10.2015;
Gadające dachówki - spotkanie z kulturą i przyrodą przez sztukę  21.10.2015 Mrągowo;
Ogrody Zdrowia - Hortiterapii - 25.10.2015 skype dzień dla wszystkich e -otwarty w Instytucie Hortiterapii